Înapoi

Achizitie licenta Hydrus 2D/3D

lnstitutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 97 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013686, Romania, contact CAP - Claudiu Balanuta, lulian Botas tel. 021.318.11.15 int. 100, fax. 021.318.11.16, adresa internet www.hidro.ro, este interesat de achizitionarea: Licenta Hydrus 2D/3D.

Caiet de sarcini + Scrisoare de intentie