Înapoi

ATENŢIONARE HIDROLOGICA NR. 19 DIN 11.02.2021 - DUNARE

Sursa: Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor,  Bucuresti

Ziua/luna/anul: 11.02.2021

Ora: 14:00

Numărul mesajului: 19

Către:

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională Apele Române, Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, S.C. Hidroelectrica S.A., Administraţiile Bazinale de Apă: Banat, Jiu, Olt, Argeş-Vedea.

FENOMENELE VIZATE:

Creșteri de niveluri şi debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE.

BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE:

Dunăre – sector aval S.H.E.N. Porţile de Fier

MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE:

Data: 12.02.2021 ora 06:00 – 19.02.2021 ora 12:00

            Având în vedere situaţia hidrologică actuală şi prognoza evoluţiei situaţiei hidrometeorologice din Bazinul Dunării în amonte de intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), se vor înregistra în continuare creşteri importante de debite şi niveluri pe sectorul românesc al Dunării (aval de S.H.E.N. Portile de Fier), cu depăşirea COTELOR DE APĂRARE, după cum urmează:

COD GALBEN (FAZA I DE APĂRARE)

            În intervalul 12.02.2021 ora 06:00 – 19.02.2021 ora 12:00 pe Dunăre: sector aval de S.H.E.N. Portile de Fier – amonte S.H. Giurgiu (judeţele: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman şi Giurgiu).

           Menţionăm că sectorul Dunării aval Gruia este apărat împotriva inundaţiilor prin lucrări de îndiguire.

           Pe baza informaţiilor actuale nu se prognozează posibilitatea apariţiei unor probleme deosebite ca urmare a propagării viiturilor pe sectorul românesc al Dunării, dar este necesară o monitorizare atentă a evoluţiei situaţiei hidrometeorologice şi respectiv a comportării lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.

            Harta cu codurile se anexează.

            În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

            Se impune urmărirea evoluției situației hidrometeorologice, în conformitate cu „Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă hidrologică precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă și poluări marine în zona costieră."

Intocmit,

Lavinia FRIMESCU

 

Aprobat,

Director  C.N.P.H.

Dr. Marius MĂTREAŢĂ


Noutăți Noutăți