Înapoi

Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice - august 2018

Caracterizarea  lunii  IULIE

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna iulie, prin comparaţie cu luna iunie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au crescut în 47% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au scăzut în 37% dintre acestea. Creşterile, cu până la 80 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat ȋn dealurile Coşuştei şi Cernei, Podişul Teslui, pe alocuri ȋn câmpiile Nedeei, Băileşti, Leu-Rotunda, Caracal, Otopeni, Ilfov, Titu, Piteşti, Gherghiţa, Urziceni, Râmnic, Siret, precum şi ȋn luncile râurilor Jiu, Olt, Buzău, Călmăţui şi Bârlad. Scăderi ale nivelurilor cu până la 100 cm au fost înregistrate pe alocuri ȋn luncile râurilor Argeş-Sabar, Buzău, Călmăţui, Ialomiţa, ȋn sudul câmpiilor Olteniei şi Teleormanului, ȋn câmpiile Ilfov, Roşiori, Nana, Viziru, Urziceni şi Roşiori, precum şi ȋn Piemontul de Cândeşti şi ȋn Depresiunea Târgu Jiu.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 62% dintre foraje, la valori mai mari cu până la 420 cm (Siliştea-Argeş, Câmpia Piteştiului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna iulie au înregistrat scăderi de până la 40 cm în aproximativ 58% din totalul forajelor aflate în observaţie în depresiunile Vad-Oradea, Copalnic, şi Făget, ȋn Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, Valea lui Mihai, Barcău, Ier, Banloc, Arad, Nădlac, Vinga, Timişoara. Creşteri de nivel piezometric s-au ȋnregistrat ȋn 31% din situaţiile monitorizate, ȋn depresiunile Baia Mare, Caraş, Vărădia, ȋn Câmpia Joasă a Crişurilor şi ȋn câmpiile Miersig, Sinersig, Banloc, Moraviţa.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 57% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 160 cm (Oradea, Câmpia Joasă a Crişurilor).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au crescut în luna iulie cu până la 80 cm în cazul a 71% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Someşul Mic şi Mare, Târnava Mică şi Mare, Aiud, ȋn depresiunile Gheorgheni,      Prejmer, Câmpia Turzii, Jibou, Făgăraş, Sibiu, ȋn Culmea Făgetului şi ȋn Podişul Rotbav. Pe alocuri, ȋn aproximativ 24% din numărul forajelor de monitorizare situate ȋn culoarele râurilor Someş, Deva, Aiud şi ȋn depresiunile Jibou, Făgăraş şi Sibiu, precum şi ȋn Dealurile Nirajului, nivelurile apelor freatice au scăzut.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 63% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 150 cm (Agnita, Podişul Rotbav).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au creşcut în luna iulie cu până la 60 cm în cazul a 59% dintre foraje, situaţie întâlnită în culoarele râurilor Suceava, Moldova, Bistriţa, Bârlad şi Prut, în depresiunile Dorohoi, Rădăuţi, Bistriţa-Cracău, precum şi ȋn Dealul Pleşu şi ȋn podişurile Sacovăţ şi Vultureşti. Nivelurile hidrostatice au scăzut pe alocuri cu până la 70 cm, ȋn aproximativ 28% din numărul forajelor de monitorizare situate în depresiunile Caşin, Huşi şi Tazlău, ȋn Glacisul Orbeni  şi Dealul Chicerii şi ȋn culoarele râurilor Moldova şi Prut.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 87% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 260 cm (Băleni, Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna iulie ȋn 44% dintre  forajele de monitorizare situate ȋn Glacisul Măcin şi ȋn podişurile Gârliciu, Cernavodă şi Mangalia. Ȋn podişurile Casimcea şi Cobadin şi ȋn zona Murighiol, nivelurile au avut un regim de cvasistaţionaritate.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 56% dintre foraje, la valori mai crescute cu până la 400 cm (Ceamurlia de jos, Câmpia Ceamurliei).

Prognoza  pentru  luna  AUGUST

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna august 2018, nivelurile piezometrice ale acviferelor extinse ȋn bazinele hidrografice din Câmpia Română vor avea o tendinţă de staţionaritate ȋn aproximativ 50% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn câmpiile din sudul câmpiilor Olteniei şi Teleormanului, ȋn luncile râurilor Argeş, Ialomiţa, Buzău Călmăţui, ȋn zona piemontană şi ȋn câmpiile Ilfov, Râmnic, Gherghiţa, Siret, Urziceni. Pe alocuri, ȋn Câmpiile Olteniei, ȋn dealurile Cernei, ȋn câmpiile Titu, Ilfov, Cotroceni,  Gherghiţa, Ploieşti, Snagov, Siretului şi ȋn luncile râurilor Ialomiţa, Buzău şi Călmăţui, ȋn aproximativ 26% din situaţiile analizate, nivelurile apelor freatice vor avea o tendinţă de creştere.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna august se vor caracteriza printr-o tendinţă de scădere în cazul a 49% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn depresiunile Baia Mare, Zalău, Vad-Oradea,  Caraş, ȋn Câmpia Joasă a Crişurilor, pe alocuri ȋn câmpiile Ier, Barcău, Arad, Nădlac, Valea lui Mihai şi Timişoara. Se apreciază că nivelul apelor freatice va avea o tendinţă staţionară ȋn Depresiunea Baia Mare, pe alocuri ȋn câmpiile Joase ale Someşului şi CrişuriIor, Arad, Nădlac, Vinga, Timişoara, ȋn aproximativ 40% din numărul forajelor aflate în observaţie.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna august se vor caracteriza printr-o tendinţă de creştere în aproximativ 41% din totalul forajelor amplasate ȋn depresiunile Câmpia Turzii, Făgăraş, Sibiu, Bârsei, Tuşnad şi ȋn culoarele râurilor Târnava Mare şi Mică şi Aiud. Ȋn aproximativ 39% dintre forajele care monitorizează acviferele extinse ȋn depresiunile Prejmer, Jibou, Gheorgheni, Dărmăneşti, Săliştei, ȋn Podişul Rotbav şi ȋn culoarele râurilor Someşul Mare şi Mic, Aiud, Deva, Mureş, fluctuaţiile vor fi nesemnificative.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna august, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de creştere ȋn aproximativ 56% din forajele situate ȋn culoarele râurilor Suceava, Moldova, Roman-Adjud şi Siret, ȋn depresiunile Rădăuţi, Bistriţa-Cracău, Caşin, Neamţ, Tazlău, precum şi ȋn Podişul Vultureşti şi zona colinară. Se apreciază că nivelurile piezometrice nu vor avea fluctuaţii semnificative în acviferele din zonele colinare (Bălăbăneşti, Chinejei), ȋn Podişul Mirceşti şi  ȋn culoarele râurilor Moldova, Roman-Adjud şi Siret, pentru aproximativ 26% din forajele ȋn observaţie.

Podişul Dobrogei

Tendinţa generală a evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna august este apreciată ca fiind staţionară ȋn 78% din forajele monitorizate situate ȋn Glacisul Măcin, Câmpia Ceamurliei şi ȋn podişurile Cobadin, Cernavodă, Casimcea, Gârliciu.


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri