Înapoi

Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice - Ianuarie 2017

Caracterizarea   lunii  DECEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna decembrie, prin comparaţie cu luna noiembrie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în cazul a 57% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au crescut în 34% dintre foraje. Scăderi ale nivelurilor cu până la 90 cm au fost înregistrate în câmpiile Băileştiului, Ilfovului, Otopeni, Nana, Titului, Gherghiţei, Râmnicului, Roşiori şi Siretului. Creşteri cu până la 75 de centimetri ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat, pe alocuri,  ȋn câmpiile Punghinei, Jianei, Caracalului,  Piteştiului, Titului, Urzicniului, Câmpul Ştefan Vodă, precum şi în depresiunile subcarpatice şi în luncile râurilor principale.

În comparaţie cu acelaşi  interval din întreaga perioadă de observaţie (25-30 de ani), nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 50% dintre foraje, la valori mai mari cu până la 250 cm faţă de media lunară multianuală (Cîmpia Ploieştiului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna decembrie au înregistrat creşteri de până la 60 cm, în aproximativ 63% din totalul forajelor aflate în observaţie, astfel: ȋn depresiunile Baia Mare, Copalnicului, Zalău, ȋn Câmpia Joasă a Crişurilor, în câmpiile Ierului, Valea lui Mihai, Aradului, Nădlacului, Banlocului, Sinersigului, Vingăi, Timişoarei. In 34% din situaţiile analizate, evoluţiile nivelurilor au fost în scădere, mai ales în Câmpia Joasă a Someşului şi în câmpiile Banlocului, Begăi, Timişanei, Dealurile Nerei şi Depresiunea Caransebeş.

În comparaţie cu acelaşi  interval din întreaga perioadă de observaţie (25–30 ani), nivelurile piezometrice s-au situat la valori scăzute (51% din foraje) cu până la 200 cm sub media lunară multianuală (Câmpia Miersigului).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna decembrie au crescut cu până la 20 de cm în cazul a 55% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Iza, Someşul Mare şi Someşul Mic, Someş, Depresiunea Jibou. Nivelurile au scăzut pe alocuri cu până la 50 de centimetri în depresiunile Bârsei, Ciceu, Dărmăneşti, Săliştei, Jibou şi Făgăraş, în aproximativ 40% din numărul punctelor de observaţie.

În comparaţie cu acelaşi  interval din întreaga perioadă de observaţie (25-30 de ani), nivelurile piezometrice s-au situat la valori scăzute (în 74% din totalul forajelor) cu până la 280 cm faţă de media lunară multianuală (Depresiunea Tuşnad).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna decembrie au crescut cu până la 80 cm în cazul a 54% dintre foraje, situaţie întâlnită în culoarele râurilor Bistriţa, Moldova, Roman-Adjud, Moldova, Siret şi Prut, pe alocuri în zonele colinare şi de podiş şi în depresiunile Rădăuţi, Dorohoi, Caşin, Tazlăului. În 44% din numărul forajelor de monitorizare situate în zonele coliare şi de podiş, în luncile râurilor Moldova, Bârlad, în depresiunile Bistriţa-Caracău, Hârlău, şi Neamţ.

În comparaţie cu acelaşi  interval din întreaga perioadă de observaţie (25-30 de ani), nivelurile piezometrice s-au situat la valori scăzute (pentru 85% din totalul forajelor) cu până la 350 cm (Colinele Bălăbăneştiului) faţă de nivelul mediu lunar multianual.

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au crescut în luna decembrie ȋn 56% din situaţiile studiate, ȋn acviferele de mică adâncime din zona Măcin şi Colinele Murighiol şi din podişurile Cobadinului, Casimcei şi Gârliciului.  

În comparaţie cu acelaşi  interval din întreaga perioadă de observaţie (25-30 de ani), nivelurile piezometrice s-au situat la valori mai mici faţă de media lunară multianuală, în cazul a 56% dintre foraje (400 cm, în Podişul Cernavodă). 

 

Prognoza pentru luna IANUARIE

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna ianuarie 2017, nivelurile piezometrice ale acviferelor din principalele bazine hidrografice ale Câmpiei Române vor avea o tendinţă de scădere în aproximativ 51% din totalul forajelor de observaţie, cu precădere în partea centrală şi estică (câmpiile Săratei, Roşiori, Râmnicului, Siretului şi luncile râurilor Olt, Argeş, Ialomiţa, Călmăţui, Buzău), dar şi în zonele subcarpatică şi piemontană. În restul situaţiilor analizate, nivelurile apelor freatice vor avea tendinţă de staţionaritate.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Evoluţia nivelurilor piezometrice ale apelor subterane freatice în luna ianuarie se va caracteriza printr-o tendinţă de scădere în cazul a 40% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn Câmpiile Joase ale Someşului şi  Crişurilor, în câmpiile Aradului, Banlocului, Timişoarei, ȋn Dealurile Nerei şi depresiunile din dealurile şi Carpaţii Banatului. Se apreciază că, pe alocuri ȋn Câmpia Joasă a Someşului, ȋn câmpiile Ieruliu, Miersigului,  Valea lui Mihai,  Barcăului, Aradului, Timişoarei, Vingăi, ȋn aproximativ 35% din numărul forajelor aflate în observaţie, suprafaţa piezometrică nu va suferi fluctuaţii mai mari de 5 cm.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna ianuarie se vor caracteriza printr-o tendinţă de scădere în aproximativ 60% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Târnava Mică, Aiudului, Mureşului şi ȋn depresiunile Bârsei, Ciceu, Câmpia Turzii, Făgăraş, Prejmer, Gheorgheni şi Sibiu. Se estimează că nivelul piezometric va avea o tendinţă de staţionaritate în aproximativ 26% din totalul punctelor de monitorizare, în acviferele delimitate ȋn depresiunile culoarul râului Iza, Târnava Mare şi ȋn depresiunile Tuşnad, Jibou, Dărmăneşti.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna ianuarie, nivelurile piezometrice în această zonă a ţării vor manifesta o tendinţă de scădere mai ales în culoarele râurilor Moldova, Roman-Adjud, Suceava şi Prut, ȋn depresiunile Dorohoi, Rădăuţi, Bistriţa-Cracău şi Caşin, în aproximativ 44% din totalul forajelor considerate. Ȋn cazul acviferelor freatice din zonele colinare şi de podiş, nivelurile piezometrice nu vor avea fluctuaţii mai mari de 5 m faţă de luna decembrie, în aproximativ 46% din situaţiile monitorizate.

Podişul Dobrogei

Tendinţa evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna ianuarie este apreciată ca fiind staţionară pentru 44% din forajele de monitorizare situate în podişurile Cobadinului,  Casimcei şi Câmpia Ceamurliei. Ȋn restul acviferelor monitorizate, nivelurile vor avea tendinţă descrescătoare.