Înapoi

Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice - Iulie 2017

Caracterizarea  lunii  IUNIE

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna iunie, prin comparaţie cu luna mai, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în 45% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au crescut în 41% dintre foraje. Scăderi ale nivelurilor, cu până la 50 cm, au fost înregistrate pe alocuri în Piemontul Getic şi zona subcarpatică, ȋn câmpiile Băileşti, Otopeni, Gherghiţei, Râmnicului, Siretului, precum şi ȋn luncile râurilor Olt, Călmăţui, Ialomiţa, Buzău. Creşteri cu până la 30 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat pe alocuri ȋn Câmpia Olteniei, în Piemontul Bălăciţei şi Dealurile Cernei, în Câmpiile Teleormanului, Mostiştei şi Siretului, în Bărăganul de Nord şi Central şi în luncile râurilor Argeş şi Ialomiţa.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 50% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 340 cm (Spanţov, Câmpul Nana).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna iunie au înregistrat scăderi de până la 45 cm în aproximativ 79% din totalul forajelor aflate în observaţie în Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, în câmpiile Ier, Arad, Banloc, Timişoara, precum şi în depresiunile din dealurile Crişanei şi Banatului. Ȋn 13% din situaţiile analizate, nivelurile au crescut pe alocuri în Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, Arad, Sinersig, Miersig, Vinga şi Gătaia.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 68% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 230 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersigului).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna iunie au crescut cu până la 20 cm în cazul a 48% din totalul forajelor în culoarele râurilor Târnava Mare, Târnava Mică şi Aiud, în depresiunile Făgăraş şi Sibiu şi au scăzut în 40% dintre foraje în culoarele râurilor Someşul Mare şi Someşul Mic şi ȋn depresiunile Câmpia Turzii, Jibou, Gheorgheni şi Săliştei.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 76% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 200 cm (Sânsimion, Depresiunea Tuşnad).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna iunie au crescut cu până la 30 cm în cazul a 46% dintre foraje, situaţie întâlnită în culoarele râurilor Moldova, Prut, Bistriţa şi Roman-Adjud, în zona colinară şi în depresiunile din Subcarpaţii Orientali. Nivelurile hidrostatice au scăzut cu până la 40 cm ȋn aproximativ 46% din numărul forajelor de monitorizare situate în culoarele râurilor Suceava, Siret şi Bârlad, ȋn depresiunile Dorohoi, Rădăuţi, Neamţ, Bistriţa – Cracău, Huşi şi, pe alocuri, ȋn zona colinară şi de podiş.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 82% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 340 cm (Băleni, Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna iunie ȋn 50% din situaţiile studiate ȋn acviferele de mică adâncime situate ȋn Câmpia Ceamurliei şi podişurile Cobadin, Gârliciului şi Mangaliei.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 60% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 440 cm (Cuza Vodă, Podişul Cernavodei).

Prognoza pentru luna IULIE

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna iulie 2017, nivelurile piezometrice ale acviferelor din principalele bazine hidrografice ale Câmpiei Române vor avea o tendinţă de staţionaritate în aproximativ 54% din totalul forajelor de observaţie, cu precădere în sudul câmpiilor Olteniei şi Teleormanului, ȋn zonele de luncă ale râurilor principale şi ȋn Câmpia Română de Est. În aproximativ 31% din situaţiile analizate, nivelurile apelor freatice vor avea o tendinţă de scădere, mai ales ȋn Câmpia Olteniei, pe alocuri în zona piemontană şi subcarpatică şi în Câmpiile Titului, Mostiştei, Siretului şi în zona Balta Brăilei.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna iulie se vor caracteriza printr-o tendinţă de scădere în cazul a 67% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor şi în câmpiile Ier, Arad, Banloc, Timişoara, precum şi în depresiunile din dealurile Crişanei şi Banatului. Se apreciază că nivelul apelor freatice va avea tendinţă de staţionaritate ȋn partea de nord a Câmpiei Joase a Crişurilor şi ȋn câmpiile Arad, Nădlac, Vinga şi Sinersig, ȋn aproximativ 24% din numărul forajelor aflate în observaţie.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna iulie se vor caracteriza printr-o tendinţă de staţionaritate în aproximativ 45% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Someş, Târnava Mare, Aiud şi ȋn depresiunile din Carpaţii Orientali. Se estimează că nivelul piezometric va avea o tendinţă de scădere în aproximativ 33% din totalul punctelor de monitorizare, în acviferele delimitate ȋn culoarele râurilor Iza, Someş şi ȋn depresiunile Jibou, Câmpia Turzii, Făgăraş, Săliştei şi Sibiu.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna iulie, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de scădere în acviferele din luncile râurilor Suceava, Prut, Siret şi ȋn depresiunile din Podişul Moldovei în aproximativ 41% din totalul forajelor considerate. Nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de staţionaritate ȋn aproximativ 36% din forajele situate în culoarele râurilor Moldova, Roman-Adjud, Siret, ȋn zona colinară şi de podiş, precum şi ȋn depresiunile Hârlău, Neamţ, Caşin, Bistriţa – Cracău.

Podişul Dobrogei

Tendinţa evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna iulie este apreciată ca fiind staţionară pentru 60% din forajele de monitorizare situate în podişurile Cobadinului, Casimcei şi Cernavodă şi în zona Măcin. Ȋn 40% dintre situaţiile monitorizate tendinţa va fi de scădere în zona Dunavăţ, Câmpia Ceamurliei şi podişurile Gârliciului şi Mangaliei.