Înapoi

Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice - iulie 2018

Caracterizarea  lunii  IUNIE

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna iunie, prin comparaţie cu luna mai, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în 57% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au crescut în 23% dintre acestea. Scăderi cu până la 80 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat ȋn dealurile Coşuştei şi Cernei, Piemontul de Cândeşti, pe alocuri ȋn câmpiile Punghina, Jiana, Băileşti, Leu-Rotunda, Caracal, Otopeni, Ilfov, Titu, Gherghiţa, Râmnic, Siret, precum şi ȋn luncile râurilor Olt, Buzău, Călmăţui şi Bârlad. Creşteri ale nivelurilor cu până la 50 cm au fost înregistrate pe alocuri ȋn luncile râurilor Bistreţ şi Jiu, ȋn sudul câmpiilor Olteniei şi Teleorman, ȋn câmpiile Piteşti, Ploieşti, Ilfov, Colentina, Sărata, Moviliţa, Câlnău, Nana, Urziceni şi Roşiori.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 58% dintre foraje, la valori mai mari cu până la 420 cm (Siliştea-Argeş, Câmpia Piteştiului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna iunie au înregistrat scăderi de până la 50 cm în aproximativ 65% din totalul forajelor aflate în observaţie în depresiunile Baia Mare, Vad-Oradea, Zalău,  Caraş şi Vărădia, ȋn Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, Valea lui Mihai, Barcău, Ier, Banloc, Arad, Vinga, Timişoara şi ȋn Dealurile Nerei. Creşteri de nivel piezometric s-au ȋnregistrat ȋn 26% din situaţiile monitorizate, ȋn depresiunile Caransebeş, Copalnic, Făget,  ȋn câmpiile Miersig, Bega, Moraviţa, Tormac şi Timişana.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 58% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 180 cm (Oradea, Câmpia Joasă a Crişurilor).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna iunie cu până la 70 cm în cazul a 73% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Someşul Mic şi Mare, Târnava Mică şi Mare, Aiud, ȋn depresiunile Gheorgheni,      Prejmer, Țara Bârsei, Jibou, Făgăraş, Sibiu, ȋn Culmea Făgetului şi ȋn Podişul Rotbav. Pe alocuri, ȋn aproximativ 20% din numărul forajelor de monitorizare situate ȋn culoarele râurilor Someş şi Aiud şi ȋn depresiunile Tuşnad, Câmpia Turzii, Dărmăneşti, Făgăraş şi Sibiu, nivelurile apelor freatice au scăzut.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 85% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 170 cm (Agnita, Podişul Rotbav).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna iunie cu până la 50 cm în cazul a 51% dintre foraje, situaţie întâlnită în culoarele râurilor Suceava, Moldova, Bistriţa, Siret şi Prut, în depresiunile Rădăuţi, Bistriţa-Cracău, şi Neamţ, precum şi ȋn zonele de podiş şi colinară. Nivelurile hidrostatice au crescut pe alocuri cu până la 20 cm, ȋn aproximativ 26% din numărul forajelor de monitorizare situate în depresiunile Caşin, Bistriţa, Tazlău, ȋn Podişul Sacovăţ, Glacisul Orbeni,  colinele Bălăbăneşti şi Gloduri şi ȋn culoarele râurilor Roman-Adjud şi Prut.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 87% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 270 cm (Băleni, Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice nu au ȋnregistrat fluctuaţii semnificative în luna iunie ȋn 78% dintre  forajele de monitorizare situate ȋn Colinele Murighiol şi Glacisul Măcin, ȋn Câmpia Ceamurliei şi ȋn podişurile Cobadin, Cernavodă şi Casimcea. Ȋn podişurile Gârliciu şi Mangalia nivelurile au scăzut cu valori cuprinse ȋntre 5 şi 50 cm.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 56% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 450 cm (Cuza Vodă, Podişul Cernavodei).

Prognoza  pentru  luna  IULIE

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna iulie 2018, nivelurile piezometrice ale acviferelor extinse ȋn bazinele hidrografice din Câmpia Română vor avea o tendinţă de staţionaritate ȋn aproximativ 42% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn câmpiile din sudul câmpiilor Olteniei şi Teleormanului, ȋn luncile Jiu-Jieţ, Olt, Argeş, Buzău şi Călmăţui, ȋn zona piemontană şi ȋn câmpiile Iminog, Titu, Ploieşti, Colentina, Gherghiţa, Urziceni. Pe alocuri, ȋn câmpiile Olteniei, ȋn dealurile Coşuştei, Cernei, ȋn Podişul Teslui, ȋn câmpiile Otopeni, Titu, Ilfov, Colentina, Ploieşti, Urziceni, Amara şi ȋn luncile râurilor Jiu, Olt, Argeş, Buzău, ȋn aproximativ 35% din situaţiile analizate, nivelurile apelor freatice vor avea o tendinţă de creştere.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna iulie se vor caracteriza printr-o tendinţă de creştere în cazul a 45% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn depresiunile Baia Mare, Zalău, Vad-Oradea, Zalău, Caraş, Vărădia, Copalnic şi Caransebeş şi ȋn Câmpia Joasă a Crişurilor, pe alocuri ȋn câmpiile Ier, Mierisg, Arad şi Timişoara. Se apreciază că nivelul apelor freatice va avea o tendinţă descrescătoare ȋn Depresiunea Baia Mare, pe alocuri ȋn câmpiile Joase ale Someşului şi CrişuriIor, Valea lui Mihai, Nădlac, Sinersig şi Timişoara, ȋn aproximativ 28% din numărul forajelor aflate în observaţie.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna iulie se vor caracteriza printr-o tendinţă de creştere în aproximativ 63% din totalul forajelor amplasate ȋn depresiunile Câmpia Turzii, Săliştei, Făgăraş, Sibiu, Ciceu, Tuşnad, Gheorgheni, Prejmer, Bârsei, Dărmăneşti şi ȋn culoarele râurilor Iza, Someşul Mare şi Mic, Târnava Mare şi Mică şi Aiud. Ȋn aproximativ 29% dintre forajele care monitorizează acviferele extinse ȋn depresiunile Prejmer şi Jibou, ȋn culoarele râurilor Someşul Mare şi Mic, Aiud, Deva, Someş şi Mureş, fluctuaţiile vor fi nesemnificative.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna iulie, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de creştere ȋn aproximativ 36% din forajele situate ȋn culoarele râurilor Suceava, Bistriţa, Moldova, Roman-Adjud şi Siret, ȋn depresiunile Bistriţa-Cracău, Caşin, Tazlău, precum şi ȋn Podişul Vultureşti şi Colinele Gloduri. Se apreciază că nivelurile piezometrice nu vor avea fluctuaţii semnificative în acviferele din zonele colinare şi podiş, ȋn culoarele râurilor Moldova, Roman-Adjud şi Siret, pentru aproximativ 46% din forajele ȋn observaţie.

Podişul Dobrogei

Tendinţa generală a evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna iulie este apreciată ca fiind staţionară ȋn 67% din forajele monitorizate situate ȋn Glacisul Măcin, Colinele Murighiol şi ȋn podişurile Cobadin, Cernavodă şi Mangalia. Creşteri ale nivelurilor freatice cu până la 10 cm  sunt posibile ȋn Dobrogea Centrală, ȋn 22% din forajele monitorizate.


Noutăți Noutăți