Înapoi

Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice - iunie 2018

Caracterizarea  lunii  MAI

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna mai, prin comparaţie cu luna aprilie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au crescut în 48% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au scăzut în 52% dintre acestea. Creşteri ale nivelurilor cu până la 50 cm au fost înregistrate în pe alocuri ȋn Depresiunea Cărbuneşti, ȋn partea sudică a câmpiilor Olteniei şi Teleorman, ȋn luncile râurilor Argeş şi Buzău şi ȋn câmpiile Ilfov, Colentina, Titu, Moviliţa, Urziceni, Siretului. Scăderi cu până la 170 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat ȋn zona piemontană, pe alocuri ȋn câmpiile Jianei, Băileşti, Caracal,Piteşti, Ploieşti, Titu, Gherghiţei, Săratei, Roşiori şi ȋn luncile râurilor Jiu, Jieţ, Olt, Buzău, Călmăţui, Bârlad.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 56% dintre foraje, la valori mai mari cu până la 280 cm (Siliştea-Argeş, Câmpia Piteştiului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna mai au înregistrat scăderi de până la 90 cm în aproximativ 82% din totalul forajelor aflate în observaţie în Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, Valea lui Mihai, Barcău, Ier, Banloc, Arad, Cermei, Gătaia, Nădlac, Vinga, Timişoara, ȋn Dealurile Nerei şi depresiunile Vad-Oradea, Zalău, Făget, Copalnic, Caraş şi Caransebeş. Creşteri de nivel piezometric s-au ȋnregistrat ȋn 18% din situaţiile monitorizate, pe alocuri, ȋn Depresiunea Vărădia,  ȋn Câmpia Joasă a Crişurilor, Ier, Arad, Nădlac, Vinga şi Sinersig.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 62% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 200 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersigului).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna mai cu până la 100 cm în cazul a 78% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Iza, Someşul Mic şi Mare, Târnava Mică şi Mare, Aiud, ȋn depresiunile Gheorgheni, Ciceu, Dărmăneşti, Făgăraş, Sibiu, Săliştei, Țara Bârsei, ȋn Culmea Făgetului şi Podişul Rotbav. Pe alocuri, ȋn aproximativ 22% din numărul forajelor de monitorizare situate ȋn culoarele râurilor Someş, Târnava Mare, Aiud, Deva, ȋn depresiunile Tuşnad, Câmpia Turzii, Prejmer, Făgăraş şi Sibiu, nivelurile apelor freatice au crescut.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 71% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 170 cm (Sânsimion, Depresiunea Tuşnad).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna mai cu până la 50 cm în cazul a 74% dintre foraje, situaţie întâlnită în culoarele râurilor Suceava, Moldova, Roman-Adjud, Siret, în depresiunile Rădăuţi, Neamţ,  Bistriţa-Cracău, Tazlău, Huşi, precum şi ȋn zona de podiş şi colinară. Nivelurile hidrostatice au crescut pe alocuri cu până la 20 cm, ȋn aproximativ 26% din numărul forajelor de monitorizare situate în depresiunile Dorohoi, Caşin, Hârlău, ȋn Podişul Mirceşti şi Dealul Chicerii şi ȋn culoarele râurilor Bistriţa, Moldova şi Roman-Adjud.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 87% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 270 cm (Băleni, Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna mai ȋn 56% dintre  forajele de monitorizare situate ȋn Câmpia Ceamurliei şi ȋn podişurile Cobadin Cernavodă şi Gârliciu. Ȋn zona Dunavăţ, Glacisul Măcin şi ȋn podişurile Casimcea şi Mangalia s-au ȋnregistrat creşteri ale nivelurilor ȋn 44% din situaţiile monitorizate.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 56% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 400 cm (Cuza Vodă, Podişul Cernavodei).

Prognoza  pentru  luna  IUNIE

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna iunie 2018, nivelurile piezometrice ale acviferelor extinse ȋn bazinele hidrografice din Câmpia Română vor avea o tendinţă de staţionaritate ȋn aproximativ 52% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn câmpiile Punghinei, Băileşti, Nedeii, Caracal, Leu-Rotunda, ȋn luncile Bistreţului, Oltului, Buzău şi Călmăţui, ȋn zona piemontană şi ȋn câmpiile Iminog, Titu, Piteşti, Colentina, Gherghiţei, Nana, Urziceni, Roşiori, Râmnic, Săratei, Siretului. Pe alocuri ȋn câmpiile Olteniei, ȋn Dealurile Cernei, Podişul Teslui, ȋn câmpiile Titu, Ilfov, Snagov, Ploieşti şi ȋn luncile râurilor Argeş, Ialomiţa, Buzău, Călmăţui, ȋn aproximativ 37% din situaţiile analizate, nivelurile apelor freatice vor avea o tendinţă de scădere.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna iunie se vor caracteriza printr-o tendinţă de scădere în cazul a 57% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn depresiunile Baia Mare, Zalău, Vad-Oradea, Făget, Caraş, ȋn câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, Valea lui Mihai, Barcău, Timişoara, Banloc, Vinga. Se apreciază că nivelul apelor freatice va avea o tendinţă staţionară pe alocuri ȋn interfluviul Crişul Alb-Crişul Repede, ȋn câmpiile Someş, Ier, Arad, Gătaia, Sinersig, Vinga şi ȋn Depresiunea Caransebeş, ȋn aproximativ 31% din numărul forajelor aflate în observaţie.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna iunie se vor caracteriza printr-o tendinţă de scădere în aproximativ 59% din totalul forajelor amplasate ȋn depresiunile Jibou, Săliştei, Ciceu, Tuşnad, Gheorgheni, Făgăraş, Sibiu şi ȋn culoarele râurilor Iza, Someş şi Târnava Mică. Ȋn aproximativ 29% dintre forajele care monitorizează acviferele extinse ȋn depresiunile Câmpia Turzii, Bârsa, Prejmer, Dărmăneşti, pe alocuri şi ȋn culoarele râurilor Someşul Mare şi Mic, Deva, Aiud şi Mureş, fluctuaţiile vor fi nesemnificative.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna iunie, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de scădere ȋn aproximativ 46% din forajele situate ȋn culoarele râurilor Suceava, Moldova, Roman-Adjud, Siret şi Prut, ȋn depresiunile Rădăuţi, Bistriţa-Cracău, Tazlău şi ȋn zonele colinară şi de podiş. Se apreciază că nivelurile piezometrice nu vor avea fluctuaţii semnificative în acviferele extinse ȋn zonele colinare (Chinejei şi Bălăbăneşti), de deal (Chicerii, Pleşu), Glacisul Orbeni şi Podişul Mirceşti, ȋn culoarele râurilor Bistriţa, Moldova Roman-Adjud şi Prut, precum şi ȋn depresiunile din Subcarpaţii Orientali, pentru aproximativ 51% din forajele ȋn observaţie.

Podişul Dobrogei

Tendinţa generală a evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna iunie este apreciată ca fiind staţionară ȋn 67% din forajele monitorizate situate ȋn Glacisul Măcin, Câmpia Ceamurliei,  podişurile Cobadin, Casimcea, Cernavodă şi Mangalia. Scăderi ale nivelurilor freatice sunt posibile ȋn zona Dunavăţ şi ȋn Podişul Gârliciu, ȋn 33% din forajele monitorizate.


Noutăți Noutăți