Înapoi

Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice -Mai 2017

Caracterizarea  lunii  APRILIE

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna aprilie, prin comparaţie cu luna martie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au crescut în 51% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au scăzut în 49% dintre foraje. Creşteri ale nivelurilor, cu până la 20 cm, au fost înregistrate pe alocuri în câmpia Băileştiului, zona piemontană, ȋn câmpiile Titului, Ilfovului, Urziceniului, Ploieştiului, Roşiori, Râmnicului, Săratei, Siretului, precum şi ȋn luncile râurilor Argeş, Argeş-Sabar, Buzău, Ialomiţa. Scăderi cu până la 45 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat ȋn luncile Bistreţului, Călmăţuiului, Oltului, ȋn Piemontul şi Subcarpaţii Getici şi ȋn câmpiile Teleormanului, Gherghiţei, Titului, câmpurile Otopeni, Ştefan Vodă, Urziceniului.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 50% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 300 cm (Câmpul Nana).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna aprilie au înregistrat scăderi de până la 45 cm în aproximativ 75% din totalul forajelor aflate în observaţie, astfel: ȋn depresiunile Baia Mare, pe alocuri ȋn depresiunile din  Dealurile Crişanei şi Banatului, şi ȋn Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, Aradului, Timişoarei. Ȋn 25% din situaţiile analizate, nivelurile au crescut pe alocuri în Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, câmpiile Valea lui Mihai, Barcăului, Moraviţei, Timişanei.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 72% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 250 cm (Câmpia Miersigului).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna aprilie au scăzut cu până la 35 cm în cazul a 64% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Iza, Someşul Mare şi Someşul Mic, Aiudului, Târnava Mare şi Mică şi ȋn depresiunile intramontane din Carpaţii Orientali, precum şi ȋn depresiunile Câmpia Turzii,  Jiboului, Făgăraş, Sibiului.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 79% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 200 cm (Depresiunea Ciucului).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna aprilie au crescut cu până la 50 cm în cazul a 51% dintre foraje, situaţie întâlnită în culoarele râurilor Bistriţa, Roman-Adjud, Siret şi Prut, pe alocuri în zona colinară şi în depresiunile Dorohoi, Rădăuţi, Bistriţa-Cracău, Caşin, Hârlău şi Huşului. Nivelurile hidrostatice au scăzut cu până la 35 cm ȋn aproximativ 49% din numărul forajelor de monitorizare situate în culoarele râurilor Suceava, Moldova, Roman-Adjud şi Prut, ȋn depresiunile Neamţ, Tazlău şi ȋn zona de podiş, pe alocuri.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 85% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 350 cm (Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna aprilie ȋn 78% din situaţiile studiate ȋn acviferele de mică adâncime situate ȋn zona Măcin şi ȋn Câmpia Ceamurliei şi podişurile Casimcei, Cobadin, Mangaliei şi Cernavodă.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 67% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 400 cm (Podişul Cernavodei).

Prognoza  pentru  luna  MAI

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna mai 2017, nivelurile piezometrice ale acviferelor din principalele bazine hidrografice ale Câmpiei Române vor avea o tendinţă de creştere în aproximativ 64% din totalul forajelor de observaţie, cu precădere în zona piemontană şi subcarpatică, ȋn zonele de luncă ale râurilor principale şi ȋn estul Câmpiei Române, ȋn câmpiile Ilfovului, Colentinei, Snagovului, Săratei, Urziceniului, Râmnicului, Roşiori, Ştefan Vodă, Siretului. În aproximativ 26% din situaţiile analizate, nivelurile apelor freatice vor avea o tendinţă de staţionaritate, mai ales ȋn partea centrală a Câmpiei Române.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna mai se vor caracteriza printr-o tendinţă de staţionaritate în cazul a 52% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn depresiunile Baia Mare, Copalnicului, Vărădia, ȋn Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, câmpiile Aradului, Begăi, Vingăi, Banlocului, Timişoarei. Se apreciază că, pe alocuri, ȋn Câmpia Joasă a Crişurilor precum şi ȋn câmpiile Ierului, Cermeiului, Sinersigului, Tormacului şi Timişoarei, ȋn aproximativ 36% din numărul forajelor aflate în observaţie, nivelul apelor freatice va avea tendinţă de scădere.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna mai se vor caracteriza printr-o tendinţă de staţionaritate în aproximativ 50% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Iza, Târnava Mare, Mureş şi ȋn depresiunile Câmpia Turzii, Făgăraş, Jibou, Săliştei şi Sibiu. Se estimează că nivelul piezometric va avea o tendinţă de scădere în aproximativ 26% din totalul punctelor de monitorizare, în acviferele delimitate ȋn culoarele râurilor Someşul Mare şi Someşul Mic, Someşului, Aiudului şi Devei, ȋn Dealurile Nirajului şi ȋn depresiunea Ciceu.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna mai, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de creştere mai ales în culoarele râurilor Bistriţa, Moldova, Roman-Adjud, ȋn zona colinară şi de podiş, precum şi ȋn depresiunile Dorohoi, Rădăuţi, Caşin, Hârlău şi Huşului, în aproximativ 54% din totalul forajelor considerate. Ȋn aproximativ 46% din situaţiile monitorizate, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de staţionaritate.

Podişul Dobrogei

Tendinţa evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna mai este apreciată ca fiind staţionară pentru 44% din forajele de monitorizare situate în podişurile Cobadinului, Casimcei, Mangaliei şi  Cernavodă. Ȋn cazul a 44% dintre situaţiile monitorizate tendinţa va fi de creştere (Dobrogea de Nord şi Centrală).