Înapoi

Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice - Martie 2018

Caracterizarea  lunii  FEBRUARIE

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna februarie, prin comparaţie cu luna ianuarie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au crescut în 58% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au scăzut în 16% dintre acestea. Creşteri ale nivelurilor, cu până la 90 cm, au fost înregistrate pe alocuri în zona piemontană, ȋn câmpiile Jianei,  Burnas, Burdea, Titu, Ilfov, Snagov, Râmnic,  Urziceni, Siret, precum şi ȋn luncile râurilor Olt, Ialomiţa, Buzău, Călmăţui. Scăderi cu până la 20 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat pe alocuri ȋn câmpiile Băileşti, Caracal, Gherghiţei,  Săratei, Urziceni şi ȋn luncile râurilor Bistreţ, Jiu, Olt şi ȋn Depresiunea Cărbuneşti .

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 52% dintre foraje, la valori mai mari cu până la 350 cm (Spanţov, Câmpul Nana).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna februarie au înregistrat creşteri de până la 75 cm în aproximativ 71% din totalul forajelor aflate în observaţie în Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, Ier, Valea lui Mihai, Arad, Timişoara, precum şi în depresiunile Vad-Oradea, Zalău, Copalnic, Caransebeş, Caraş, Făget. Scăderi de nivel de circa 25 de cm sunt ȋnregistrate pe alocuri ȋn Câmpia Joasă a Crişurilor, ȋn câmpiile Miersig, Sinersig, Vinga, ȋn aproximativ 9% din forajele monitorizate.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 68% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 225 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersigului).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna februarie au crescut cu până la 60 cm în cazul a 52% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Someşul Mare şi Mic, Someş, Târnava Mare şi Mică, precum şi în depresiunile Jibou, Făgăraş, Prejmer, Sibiu şi au scăzut pe alocuri în aproximativ 19%, în culoarele râurilor Iza şi Aiud,  şi ȋn  depresiunile Câmpia Turzii, Sălişte, Bârsei, Ciuc.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 71% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 240 cm (Sânsimion, Depresiunea Tuşnad).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna februarie au crescut cu până la 30 cm în cazul a 56% dintre foraje, situaţie întâlnită în culoarele râurilor Suceava, Moldova, Roman-Adjud, Prut, în depresiunile Dorohoi, Rădăuţi,   Bistriţa-Cracău şi ȋn zona colinară. Nivelurile hidrostatice au scăzut pe alocuri ȋn aproximativ 26% din numărul forajelor de monitorizare situate în culoarele râurilor Moldova, Siret, Roman-Adjud şi ȋn depresiunile Hărlău, Caşin şi Tazlău.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 90% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 300 cm (Băleni, Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au crescut în luna februarie cu până la 45 cm ȋn 56% dintre  forajele de monitorizare situate ȋn zona Dunavăţ, Câmpia Ceamurliei, podişurile Casimcea, Gârliciu, Mangaliei. Scăderile de până la 25 cm au fost semnalate ȋn Glacisul Măcin şi ȋn podişurile Cobadin şi Cernavodă.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 78% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 400 cm (Cuza Vodă, Podişul Cernavodei).

Prognoza  pentru  luna  MARTIE

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna martie 2018, nivelurile piezometrice ale acviferelor extinse ȋn bazinele hidrografice din Câmpia Română vor avea o tendinţă de creştere în aproximativ 54% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn Dealurile Cernei şi Podişul Teslui, pe alocuri în Câmpia Olteniei, ȋn câmpiile Câlniştei, Titu, Colentina, Gherghiţei, Moviliţei, Urziceni, Viziru, Râmnicului, Siretului, precum şi ȋn zonele de luncă ale râurilor principale. Ȋn zonele piemontană şi subcarpatică, ȋn luncile râurilor Bistreţ, Jiu, Olt, Buzău, Călmăţui, ȋn câmpiile Burdea, Ilfov, Otopeni, Urziceni, Nana, Siret, ȋn aproximativ 42% din situaţiile analizate, nivelurile apelor freatice vor avea o tendinţă de staţionaritate.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna martie se vor caracteriza printr-o tendinţă de creştere în cazul a 69% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, în câmpiile Valea lui Mihai, Banloc, Moraviţa, Nădlac, precum şi în depresiunile Baia Mare, Vad-Oradea, Zalău, Vărădia. Se apreciază că nivelul apelor freatice va avea o tendinţă staţionară ȋn câmpiile Ierului, Barcău, Arad Timişanei, Sinersig, Vinga, precum şi în depresiunile Făget şi Copalnic, ȋn aproximativ 28% din numărul forajelor aflate în observaţie.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna martie se vor caracteriza printr-o tendinţă de staţionaritate în aproximativ 50% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Târnava Mică, Aiud, Deva, Mureş şi ȋn depresiunile Ciuc, Făgăraş, Prejmer, Ciceu. Se estimează că nivelul piezometric va avea o tendinţă de creştere în aproximativ 33% din totalul punctelor de monitorizare situate ȋn luncile râurilor Iza Someş, Someşul Mare şi Mic, Târnava Mare, ȋn depresiunile Gheorgheni, Dărmăneşti, Sibiu, pe alocuri ȋn Dealurile Nirajului şi Podişul Rotbav.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna martie, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de staţionaritate ȋn aproximativ 74% din forajele situate în zona colinară, de deal şi podiş, ȋn zonele depresionare (Dorohoi, Caşin, Bistriţa-Cracău, Huşi, Neamţ, Tazlău), precum şi ȋn culoarele râurilor Moldova, Siret, Prut, Roman-Adjud, Bistriţa. Nivelurile piezometrice vor manifesta pe alocuri o tendinţă de creştere în acviferele din depresiunile Rădăuţi, Bistriţa-Cracău, ȋn luncile Sucevei şi Prutului, pentru aproximativ 21% din forajele analizate.

Podişul Dobrogei

Tendinţa generală a evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna martie este apreciată ca fiind staţionară ȋn 67% din forajele monitorizate situate ȋn Glacisul Măcin, ȋn podişurile Casimcea, Cobadin şi Cernavodă. Uşoare creşteri sunt posibile ȋn Colinele Murighiol, Câmpia Ceamurliei şi Podişul Gârliciu, ȋn 22% din forajele monitorizate.


Noutăți Noutăți