Înapoi

Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice - Noiembrie 2017

Caracterizarea  lunii  OCTOMBRIE

 

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna octombrie, prin comparaţie cu luna septembrie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în 63% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au crescut în 24% dintre foraje. Scăderi ale nivelurilor, cu până la 90 cm, au fost înregistrate pe alocuri în Piemontul Getic şi zona subcarpatică, ȋn câmpiile Băileşti, Leu-Rotunda, Ilfov, Titu, Otopeni, Snagov, Urziceni, Moviliţei, Gherghiţei, Râmnic, Siretului, precum şi ȋn luncile râurilor Olt,  Ialomiţei, Buzău. Creşteri cu până la 20 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat pe alocuri ȋn câmpiile Câlniştei,   Ploieştiului, Titu, Viziru şi Siretului, precum şi ȋn luncile râurilor principale.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 54% dintre foraje, la valori mai ridicate cu până la 350 cm (Spanţov, Câmpul Nana).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna octombrie au înregistrat scăderi de până la 30 cm în aproximativ 75% din totalul forajelor aflate în observaţie în Câmpia Joasă a Crişurilor, în câmpiile Arad, Banloc, Timişoara, Nădlac, Vingăi, precum şi în depresiunile Zalău, Vad-Oradea, Vărădia, Caransebeş. Creşterile de nivel, de maximum 70 de cm, sunt ȋnregistrate pe alocuri ȋn câmpiile Miersigului, Someşului şi Crişurilor, Timişoarei, precum şi ȋn depresiunile Caraş, Copalnicului şi Făgetului, ȋn aproximativ 22% din forajele monitorizate.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 75% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 240 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersigului).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna octombrie au scăzut cu până la 100 cm în cazul a 64% din totalul forajelor în culoarele râurilor Târnava Mare şi Mică, Aiud, Deva, în depresiunile Câmpia Turzii, Făgăraş, Prejmer, Sibiu şi au crescut pe alocuri în 26% dintre forajele situate în depresiunile Gheorgheni, Tuşnad, Ciceu şi ȋn luncile râurilor Iza, Someşul Mare şi Someşul Mic.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 88% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 240 cm (Sânsimion, Depresiunea Tuşnad).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna octombrie au scăzut cu până la 40 cm în cazul a 64% dintre foraje, situaţie întâlnită în culoarele râurilor Moldova, Bistriţa, Roman-Adjud şi Prut, în depresiunile Caşin, Bistriţa-Cracău, Caşin, Tazlău, Huşi, Hârlău. Nivelurile hidrostatice au crescut pe alocuri ȋn aproximativ 31% din numărul forajelor de monitorizare situate în culoarele râurilor Moldova, Suceava şi Bârlad, ȋn zona colinară şi ȋn depresiunile Dorohoi, Rădăuţi, Neamţ.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 90% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 310 cm (Băleni, Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna octombrie cu până la 70 cm ȋn acviferele de mică adâncime situate ȋn Colinele Murighiol, Glacisul Măcinului Câmpia Ceamurliei şi podişurile Cobadin, Gârliciului, Cobadin, Cernavodă şi Mangaliei.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 78% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 470 cm (Cuza Vodă, Podişul Cernavodei).

Prognoza  pentru  luna  NOIEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna noiembrie 2017, nivelurile piezometrice ale acviferelor extinse ȋn bazinele hidrografice din Câmpia Română vor avea o tendinţă staţionară în aproximativ 76% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn zona piemontană, în câmpiile Băileşti,  Ilfovului, Titu, Gherghiţei, Roşiori, Urziceni, Siretului şi ȋn zonele de luncă. Pe alocuri ȋn Câmpia Olteniei, ȋn luncile Oltului şi Argeşului şi ȋn vestul Câmpiei Bărăganului, ȋn aproximativ 14% din situaţiile analizate, nivelurile apelor freatice vor avea o tendinţă de scădere.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna noiembrie se vor caracteriza printr-o tendinţă de staţionaritate în cazul a 57% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor şi în câmpiile Ier, Valea lui Mihai, Arad, Nădlac, Vingăi, precum şi în depresiunile din Dealurile Banatului. Se apreciază că nivelul apelor freatice va avea tendinţă de scădere ȋn Câmpia Joasă a Crişurilor, Câmpia Timişoarei şi pe alocuri în depresiunile Baia Mare, Copalnic şi Zalău, ȋn aproximativ 37% din numărul forajelor aflate în observaţie.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna noiembrie se vor caracteriza printr-o tendinţă de staţionaritate în aproximativ 55% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Someşul Mare şi Mic, Târnava Mare şi Mică, Aiud şi ȋn depresiunile Făgăraş, Jibou, Săliştei, Ciuc, Dărmăneşti, Gheorgheni. Se estimează că nivelul piezometric va avea o tendinţă de scădere în aproximativ 43% din totalul punctelor de monitorizare, pe alocuri, ȋn culoarele râurilor Iza, Someş, Someşul Mare şi Mic şi ȋn depresiunile Ciceu, Bârsei, Câmpia Turzii, Prejmer şi Sibiu.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna noiembrie, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de staţionaritate în acviferele din luncile râurilor Bistriţa, Roman-Adjud, Suceava şi ȋn zona colinară şi de podiş. Nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de scădere pe alocuri ȋn aproximativ 41% din forajele situate în culoarele râurilor Moldova, Bârlad, Siret, Prut, precum şi ȋn depresiunile Caşin, Tazlău, Bistriţa – Cracău.

Podişul Dobrogei

Tendinţa generală a evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna noiembrie este apreciată ca fiind ȋn scădere ȋn majoritatea forajelor de monitorizare situate în Dobrogea de Nord, Centrală şi de Sud.