Înapoi

Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice - Octombrie 2017

Caracterizarea  lunii  SEPTEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna septembrie, prin comparaţie cu luna august, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în 54% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au crescut în 46% dintre foraje. Scăderi ale nivelurilor, cu până la 50 cm, au fost înregistrate pe alocuri în Piemontul Getic şi zona subcarpatică, ȋn câmpiile Băileşti, Câlniştei, Ilfov, Titu, Otopeni, Urziceni, Gherghiţei, Râmnic, Siretului, precum şi ȋn luncile râurilor Jiu, Olt, Argeş, Buzău, Călmăţui. Creşteri cu până la 50 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat pe alocuri ȋn câmpiile Caracal, Iminog, Piteştiului, Ploieştiului, Siretului, câmpurile Ştefan-Vodă, Urziceni şi Viziru.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 53% dintre foraje, la valori mai ridicate cu până la 350 cm (Măceşu de Sus, Câmpul Nedeii).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna septembrie au înregistrat scăderi de până la 50 cm în aproximativ 91% din totalul forajelor aflate în observaţie în Câmpia Joasă a Crişurilor, în câmpiile Arad, Banloc, Timişoara, Nădlac, Vingăi, precum şi în depresiunile, Vărădia, Făget, Caraş, Caransebeş. Creşterile de nivel, de maximum 20 de cm, sunt ȋnregistrate ȋn câmpiile Begăi, Timişanei, Sinersigului.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 75% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 260 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersigului).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna septembrie au scăzut cu până la 80 cm în cazul a 76% din totalul forajelor în culoarele râurilor Târnava Mare, Aiud, Deva, în depresiunile Jibou, Făgăraş, Gheorgheni şi au crescut pe alocuri în 12% dintre forajele situate în depresiunile Câmpia Turzii, Bârsei, Prejmer şi Sibiu.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 81% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 300 cm (Sânsimion, Depresiunea Tuşnad).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna septembrie au scăzut cu până la 50 cm în cazul a 74% dintre foraje, situaţie întâlnită în culoarele râurilor Moldova, Prut şi Roman-Adjud, în zona colinară şi de podiş şi în depresiunile Dorohoi, Bistriţa-Cracău, Caşin, Tazlău, Huşi, Hârlău. Nivelurile hidrostatice au crescut pe alocuri ȋn aproximativ 15% din numărul forajelor de monitorizare situate în culoarele râurilor Moldova, Siret şi Prut şi ȋn Colinele Bălăbăneştiului şi Gloduri-Coada Stâncii.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 90% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 320 cm (Băleni, Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna septembrie ȋn 89% din situaţiile studiate ȋn acviferele de mică adâncime situate ȋn Colinele Murighiol, Câmpia Ceamurliei şi podişurile Cobadin, Gârliciului, Cobadin, Cernavodă şi Mangaliei, cu până la 20 cm. Creşteri cu până la 10 cm au fost ȋnregistrate ȋn 11% din forajele monitorizate situate ȋn Glacisul Măcinului şi podişurile.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 78% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 400 cm (Cuza Vodă, Podişul Cernavodei).

Prognoza  pentru  luna  OCTOMBRIE

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna octombrie 2017, nivelurile piezometrice ale acviferelor extinse ȋn bazinele hidrografice din Câmpia Română vor avea o tendinţă de scădere în aproximativ 72% din totalul forajelor de observaţie, în zonele subcarpatică şi piemontană, în câmpiile Băileşti, Otopeni, Ilfovului, Titu, Otopeni, Gherghiţei, Urziceni, Roşiori, Siretului. In zonele de luncă, pe alocuri ȋn Câmpia Olteniei, ȋn luncile Oltului şi Jiului şi ȋn Câmpia Bărăganului, ȋn aproximativ 25% din situaţiile analizate, nivelurile apelor freatice vor avea o tendinţă staţionară.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna octombrie se vor caracteriza printr-o tendinţă de staţionaritate în cazul a 55% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor şi în câmpiile Ier, Valea lui Mihai, Arad, Banloc, Timişoarei, precum şi în depresiunile Zalău, Vărădia, Caraş, Caransebeş. Se apreciază că nivelul apelor freatice va avea tendinţă de scădere ȋn Câmpia Joasă a Crişurilor şi pe alocuri în depresiunile din Dealurile Banatului, ȋn aproximativ 25% din numărul forajelor aflate în observaţie.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna octombrie se vor caracteriza printr-o tendinţă de scădere în aproximativ 50% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Someşul Mare şi Mic, Târnava Mare, Aiud şi ȋn depresiunile Țara Bârsei, Sibiu şi Făgăraş. Se estimează că nivelul piezometric va avea o tendinţă de staţionaritate în aproximativ 38% din totalul punctelor de monitorizare, pe alocuri, ȋn culoarele râurilor Iza, Someş, Târnava Mare şi Mică şi ȋn depresiunile Câmpia Turzii, Tuşnad şi Sibiu.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna octombrie, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de scădere în acviferele din luncile râurilor Moldova, Roman-Adjud, Prut, Siret şi ȋn depresiunile din Subcarpaţi în aproximativ 67% din totalul forajelor considerate. Nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de staţionaritate pe alocuri ȋn aproximativ 31% din forajele situate în culoarele râurilor Moldova, Roman-Adjud, Siret, Prut, ȋn zona colinară şi ȋn depresiunea Bistriţa – Cracău.

Podişul Dobrogei

Tendinţa evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna octombrie este apreciată ca fiind ȋn scădere pentru 67% din forajele de monitorizare situate în zona Murighiol, podişurile Cernavodă, Casimcei, Cobadin, Mangaliei şi în Câmpia Ceamurliei. Se apreciază că ȋn 33% din situaţiile monitorizate tendinţa va fi staţionară.