Înapoi

Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice - octombrie 2018

Caracterizarea  lunii  SEPTEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna septembrie, prin comparaţie cu luna august, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în 71% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au crescut în 15% dintre acestea. Scăderile, cu până la 200 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat pe areale largi ȋn ȋntreaga Câmpie Română, cu excepţia următoarelor subunităţi geomorfologice ȋn care s-au produs local creşteri cu până la 20 cm: sudul Câmpiei Olteniei, Piemontul Cândeşti şi câmpiile Teleorman, Piteşti, Ploieşti, Otopeni, Colentina, Urziceni, Ştefan Vodă şi Siretului.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 60% dintre foraje, la valori mai mari cu până la 470 cm (Siliştea-Argeş, Câmpia Piteştiului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna septembrie au înregistrat scăderi de până la 80 cm în aproximativ 92% din totalul forajelor aflate în observaţie. Local, ȋn 6% din situaţiile monitorizate s-au ȋnregistrat creşteri de nivel piezometric ȋn bazinele râurilor Crişul Repede şi Crişul Alb şi ȋn câmpiile Timişana şi Vinga.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 69% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 160 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miesigului).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna septembrie cu până la 120 cm în cazul a 93% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Iza, Someş, Someşul Mic şi Mare, Târnava Mică şi Mare, ȋn depresiunile Gheorgheni, Prejmer, Câmpia Turzii, Jibou, Săliştei, Sibiu, Dărmăneşti, Ciceu. Ȋn aproximativ 5% din numărul forajelor de monitorizare situate ȋn depresiunile Tuşnad şi Prejmer, nivelurile apelor freatice au crescut.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 66% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 120 cm (Agnita, Podişul Rotbav).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna septembrie cu până la 170 cm în cazul a 76% dintre foraje, situaţie întâlnită în zona colinară a bazinului hidrografic al râului Prut, ȋn culoarele râurilor Suceava, Bistriţa, Moldova, Roman-Adjud, Siret, Prut, în depresiunile Dorohoi, Rădăuţi, Bistriţa-Cracău, Tazlău, Caşin, Hârlău, precum şi ȋn podişurile Mirceşti, Sacovăţ, Vultureşti. Nivelurile hidrostatice au crescut pe alocuri cu până la 70 cm, ȋn aproximativ 16% din numărul forajelor de monitorizare situate în Depresiunea Neamţ, colinele Bălăbăneşti şi Chinejei şi ȋn culoarele râurilor Moldova şi Roman-Adjud.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 82% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 260 cm (Băleni, Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna septembrie ȋn 67% dintre  forajele de monitorizare situate ȋn podişurile Cobadin, Gârliciu, Casimcea şi Cernavodă şi ȋn Câmpia Ceamurliei. Ȋn Glacisul Măcin şi Colinele Murighiol, ȋn circa 22% din forajele de monitorizare, nivelurile au avut un regim de creştere.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 56% dintre foraje, la valori mai crescute cu până la 400 cm (Ceamurlia de jos, Câmpia Ceamurliei).

Prognoza  pentru  luna  OCTOMBRIE

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna octombrie 2018, nivelurile piezometrice ale acviferelor extinse ȋn bazinele hidrografice din Câmpia Română vor avea o tendinţă de scădere ȋn aproximativ 59% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn zonele piemontană şi subcarpatică, ȋn Câmpia Olteniei, ȋn luncile râurilor Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Călmăţui şi ȋn câmpiile Ilfov, Otopeni, Titu, Râmnic, Siret, Urziceni. Pe alocuri, ȋn câmpiile Burdea, Burnas, Iminog,  Piteşti, Ilfov, Gherghiţa, Siret şi ȋn luncile râurilor Bistreţ, Argeş-Sabar, Buzău, ȋn aproximativ 18% din situaţiile analizate, nivelurile apelor freatice vor avea o tendinţă crescătoare.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna octombrie se vor caracteriza printr-o tendinţă de scădere în cazul a 65% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn depresiunile Baia Mare, Vad-Oradea, Zalău, Copalnic, Vărădia, ȋn Câmpile Joase ale Someşului şi Crişurilor, pe alocuri ȋn câmpiile Valea lui Mihai, Ier, Miersig, Arad, Nădlac, Vinga şi Timişoara. Se apreciază că nivelul apelor freatice va avea o tendinţă staţionară ȋn câmpiile Ier, Aranca, Sinersig, Timişana, Vinga şi ȋn Câmpia Joasă a Crişurilor, ȋn aproximativ 22% din numărul forajelor aflate în observaţie.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna octombrie se vor caracteriza printr-o tendinţă de scădere în aproximativ 63% din totalul forajelor amplasate ȋn Podişul Rotbav, ȋn depresiunile Câmpia Turzii, Jibou, Făgăraş, Sibiu, Bârsei, Prejmer, Tuşnad, Ciceu şi ȋn culoarele râurilor Someş, Someşul Mic şi Mare, Târnava Mică şi Mare, Deva. Ȋn aproximativ 20% dintre forajele care monitorizează acviferele extinse ȋn depresiunile Sălişte, Sibiu, Gheorgheni şi ȋn Podişul Rotbav, ȋn culoarele râurilor Someş, Someşul Mic şi Mare, Mureş şi Aiud, fluctuaţiile vor fi nesemnificative.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna octombrie, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de scădere ȋn aproximativ 66% din forajele situate ȋn culoarele râurilor Suceava, Moldova, Bistriţa, Roman-Adjud şi Prut, ȋn depresiunile Dorohoi, Caşin, Tazlău, Huşi, precum şi ȋn podişurile Vultureşti şi Sacovăţ şi ȋn zona colinară din bazinul hidrografic al râului Prut. Se apreciază că nivelurile piezometrice nu vor avea fluctuaţii semnificative în acviferele delimitate ȋn ȋn depresiunile Neamţ, Tazlău, Bistriţa-Cracău, ȋn Podişul Mirceşti şi Colinele Chinejei, ȋn 21% din forajele de monitorizare. 

Podişul Dobrogei

Tendinţa generală a evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna octombrie este apreciată ca fiind crescătoare ȋn 67% din forajele monitorizate situate ȋn Glacisul Măcin, zona Murighiol, Câmpia Ceamurliei şi ȋn podişurile Cobadin, Gârliciu şi Casimcea. Scăderi de nivel sunt posibile ȋn 22% din forajele monitorizate, ȋn podişurile Cobadin şi Mangaliei.


Noutăți Noutăți