Înapoi

Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice - septembrie 2017

Caracterizarea  lunii  AUGUST

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna august, prin comparaţie cu luna iulie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în 74% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au crescut în 13% dintre foraje. Scăderi ale nivelurilor, cu până la 50 cm, au fost înregistrate pe alocuri în Piemontul Getic şi zona subcarpatică, ȋn câmpiile Băileşti, Câlniştei, Ilfov, Titu, Otopeni, Urziceni, Râmnic, Siretului, precum şi ȋn luncile râurilor Jiu, Olt, Argeş, Buzău, Călmăţui. Creşteri cu până la 50 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat pe alocuri ȋn luncile râurilor Bistreţ şi Olt şi în câmpiile Ploieştiului, Gherghiţei, Săratei, câmpurile Ştefan-Vodă şi Viziru.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 51% dintre foraje, la valori mai ridicate cu până la 350 cm (Măceşu de Sus, Câmpul Nedeii).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna august au înregistrat scăderi de până la 50 cm în aproximativ 97% din totalul forajelor aflate în observaţie în Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, în câmpiile Ier, Arad, Banloc, Timişoara, Nădlac, precum şi în depresiunile Copalnicului, Baia Mare, Vad-Oradea, Zalău, Vărădia, Făget, Caraş, Timiş.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 79% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 250 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miersigului).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna august au scăzut cu până la 40 cm în cazul a 83% din totalul forajelor în culoarele râurilor Iza, Someşul Mare şi Mic, Someş, Târnava Mică şi Mică, Aiud, în depresiunile Câmpia Turzii, Făgăraş, Gheorgheni şi au crescut pe alocuri în 10% dintre forajele situate în depresiunile Ciceu, Prejmer şi Sibiu.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 86% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 230 cm (Sânsimion, Depresiunea Tuşnad).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna august au scăzut cu până la 70 cm în cazul a 79% dintre foraje, situaţie întâlnită în culoarele râurilor Moldova, Prut, Siret şi Roman-Adjud, în zona colinară şi de podiş şi în depresiunile Rădăuţi, Caşin, Tazlău, Huşi, Hârlău. Nivelurile hidrostatice au crescut pe alocuri ȋn aproximativ 11% din numărul forajelor de monitorizare situate în culoarele râurilor Modova şi Roman-Adjud, ȋn depresiunea Bistriţa-Cracău, ȋn Podişul Sacovăţului şi ȋn Colinele Bălăbăneştiului şi Gloduri-Coada Stâncii.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 89% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 330 cm (Băleni, Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna august ȋn 78% din situaţiile studiate ȋn acviferele de mică adâncime situate ȋn Colinele Murighiol, Câmpia Ceamurliei şi podişurile Cobadin, Gârliciului şi Mangaliei, cu până la 20 cm. Creşteri cu până la 15 cm au fost ȋnregistrate ȋn 11% din forajele monitorizate situate ȋn Glacisul Măcinului şi podişurile Cobadin şi Cernavodă.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 78% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 400 cm (Cuza Vodă, Podişul Cernavodei).

Prognoza  pentru  luna  SEPTEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna septembrie 2017, nivelurile piezometrice ale acviferelor extinse ȋn bazinele hidrografice din Câmpia Română vor avea o tendinţă de scădere în aproximativ 93% din totalul forajelor de observaţie, în zonele subcarpatică şi piemontană, în câmpiile Teleormanului, Ilfovului, Titu, Otopeni, Gherghiţei, Urziceni, Roşiori, Siretului şi ȋn zonele de luncă. În Câmpia Olteniei, ȋn aproximativ 21% din situaţiile analizate, nivelurile apelor freatice vor avea o tendinţă staţionară.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna septembrie se vor caracteriza printr-o tendinţă de scădere în cazul a 84% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor şi în câmpiile Ier, Valea lui Mihai, Arad, Banloc, Timişoarei, precum şi în depresiunile din dealurile Crişanei. Se apreciază că nivelul apelor freatice va avea tendinţă de staţionaritate ȋn partea de nord a Câmpiei Joase a Crişurilor şi pe alocuri, în câmpiile bazinul inferior al râului Mureş, depresiunile din Dealurile Banatului, ȋn aproximativ 14% din numărul forajelor aflate în observaţie.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna septembrie se vor caracteriza printr-o tendinţă de scădere în aproximativ 71% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Someşul Mare şi Mic, Târnava Mare şi Mică, Aiud şi ȋn depresiunile Câmpia Turzii, Jibou, Făgăraş, şi cele din bazinul superior al râului Olt. Se estimează că nivelul piezometric va avea o tendinţă de staţionaritate în aproximativ 29% din totalul punctelor de monitorizare, pe alocuri, ȋn culoarele râurilor Someşul Mare şi Mic, Târnava Mare şi Mică şi ȋn depresiunile Tuşnad, Gheorgheni, Săliştei şi Sibiu.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna septembrie, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de scădere în acviferele din luncile râurilor Suceava, Prut, Siret şi ȋn depresiunile din Podişul Moldovei în aproximativ 79% din totalul forajelor considerate. Nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de staţionaritate pe alocuri ȋn aproximativ 21% din forajele situate în culoarele râurilor Moldova, Roman-Adjud, Siret, Prut, ȋn zona colinară şi ȋn depresiunea Bistriţa – Cracău.

Podişul Dobrogei

Tendinţa evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna septembrie este apreciată ca fiind ȋn scădere pentru 56% din forajele de monitorizare situate în zona Murighiol, podişurile Casimcei, Cobadin, Mangaliei şi în Câmpia Ceamurliei. Se apreciază că ȋn 33% din situaţiile monitorizate tendinţa va fi staţionară.