Înapoi

Buletin hidrogeologic - pentru apele subterane freatice - septembrie 2018

Caracterizarea  lunii  AUGUST

Câmpia Română, Piemontul Getic şi Subcarpaţii Getici

În luna august, prin comparaţie cu luna iulie, nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice din Câmpia Română au scăzut în 47% din totalul forajelor aflate în observaţie şi au crescut în 33% dintre acestea. Scăderile, cu până la 50 cm ale suprafeţei piezometrice s-au înregistrat ȋn Piemontul Getic şi Subcarpaţi, pe alocuri ȋn câmpiile Băileşti, Burdea, Otopeni, Ilfov, Titu, Piteşti, Gherghiţa, Urziceni, Râmnic, Siret, precum şi ȋn luncile râurilor Jiu, Argeş, Olt, Ialomiţa, Buzău, Călmăţui şi Bârlad. Creşteri ale nivelurilor cu până la 80 cm au fost înregistrate pe alocuri ȋn sudul Câmpiei Olteniei, Piemontul Bălăciţei, Dealurile Cernei şi Podişul Teslui, ȋn luncile râurilor Bistreţ, Buzău, Călmăţui, Ialomiţa şi ȋn câmpiile Caracal, Leu-Rotunda, Ilfov, Roşiori, Snagov, Urziceni şi Siretului.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 63% dintre foraje, la valori mai mari cu până la 460 cm (Siliştea-Argeş, Câmpia Piteştiului).

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna august au înregistrat scăderi de până la 80 cm în aproximativ 91% din totalul forajelor aflate în observaţie în depresiunile Baia Mare, Vad-Oradea, Zalău, Copalnic, Caraş, Caransebeş şi Făget, ȋn Câmpiile Joase ale Someşului şi Crişurilor, Valea lui Mihai, Barcău, Ier, Banloc, Arad, Nădlac, Vinga, Timişoara. Creşteri de nivel piezometric de până la 10 cm s-au ȋnregistrat ȋn 5% din situaţiile monitorizate, ȋn bazinele medii ale râurilor Crişul Repede şi Crişul Alb.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 62% dintre foraje, la valori mai mici cu până la 160 cm (Livada de Bihor, Câmpia Miesigului).

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna august cu până la 50 cm în cazul a 54% din totalul forajelor situate în culoarele râurilor Iza, Someş, Someşul Mic şi Mare, Târnava Mică, ȋn depresiunile Gheorgheni,      Prejmer, Câmpia Turzii, Jibou,  Săliştei, Sibiu, Dărmăneşti, Ciceu. Pe alocuri, ȋn aproximativ 27% din numărul forajelor de monitorizare situate ȋn culoarele râurilor Târnava Mare şi Aiud şi ȋn depresiunile Bârsei, Tuşnad, Făgăraş, precum şi ȋn Podişul Rotbav, nivelurile apelor freatice au crescut cu până la 75 cm.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 56% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 120 cm (Reteag, Culoarul Someşului Mic).

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au crescut în luna august cu până la 170 cm în cazul a 69% dintre foraje, situaţie întâlnită în zona colinară, ȋn culoarele râurilor Bistriţa, Moldova, Roman-Adjud, Siret, Bârlad Prut, în depresiunile Rădăuţi, Bistriţa-Cracău, Tazlău, precum şi ȋn podişurile Mirceşti şi Vultureşti. Nivelurile hidrostatice au scăzut pe alocuri cu până la 70 cm, ȋn aproximativ 23% din numărul forajelor de monitorizare situate în depresiunile Dorohoi, Neamţ, Huşi şi ȋn Podişul Sacovăţ.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 74% dintre foraje, la valori mai scăzute cu până la 260 cm (Băleni, Colinele Bălăbăneştiului).

Podişul Dobrogei

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice au scăzut în luna august ȋn 38% dintre  forajele de monitorizare situate ȋn Glacisul Măcin, Colinele Murighiol şi ȋn Podişul Casimcea. Ȋn Câmpia Ceamurliei, podişurile Cobadin şi Cernavodă, ȋn circa 38% din forajele de monitorizare, nivelurile au avut un regim de cvasistaţionaritate.

În comparaţie cu media lunară multianuală, nivelurile piezometrice s-au situat, în cazul a 63% dintre foraje, la valori mai crescute cu până la 400 cm (Ceamurlia de jos, Câmpia Ceamurliei).

Prognoza  pentru  luna  SEPTEMBRIE

Câmpia Română, Piemontul şi Subcarpaţii Getici

În luna septembrie 2018, nivelurile piezometrice ale acviferelor extinse ȋn bazinele hidrografice din Câmpia Română vor avea o tendinţă de scădere ȋn aproximativ 65% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn zonele piemontană şi subcarpatică, ȋn Câmpia Olteniei, ȋn luncile râurilor Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Buzău, Călmăţui şi ȋn câmpiile Ilfov, Otopeni, Titu, Râmnic, Gherghiţa, Siret, Urziceni. Pe alocuri, ȋn sudul Câmpiei Olteniei, ȋn câmpiile Teleorman, Colentina, Nana, Hagieni, Roşiori, Ştefan cel Mare, Viziru şi ȋn luncile râurilor Bistreţ, Argeş-Sabar, Buzău, ȋn aproximativ 26% din situaţiile analizate, nivelurile apelor freatice vor avea o tendinţă staţionară.

Câmpia de Vest, Dealurile Crişanei şi Banatului

Nivelurile piezometrice ale apelor subterane freatice în luna septembrie se vor caracteriza printr-o tendinţă de scădere în cazul a 86% din totalul forajelor de observaţie situate ȋn depresiunile Baia Mare, Zalău, Copalnicului, ȋn Câmpia Joasă a Crişurilor, pe alocuri ȋn câmpiile Valea lui Mihai, Ier, Miersig, Arad, Nădlac, Vinga şi Timişoara, precum şi ȋn depresiunile Baia Mare, Zalău, Copalnic, Vad-Oradea, Vărădia, Caraş, Caransebeş şi Făget. Se apreciază că nivelul apelor freatice va avea o tendinţă staţionară ȋn câmpiile Ier, Barcău, Sinersig, Timişana, Vinga şi ȋn Câmpia Joasă a Crişurilor, ȋn aproximativ 14% din numărul forajelor aflate în observaţie.

Depresiunea Transilvaniei şi depresiunile din Carpaţii Orientali

Nivelurile piezometrice ale apelor freatice în luna septembrie se vor caracteriza printr-o tendinţă de scădere în aproximativ 71% din totalul forajelor amplasate ȋn depresiunile Câmpia Turzii, Făgăraş, Sibiu, Bârsei, Tuşnad şi ȋn culoarele râurilor Iza, Someş, Someşul Mic şi Mare, Târnava Mare şi Mică, Deva şi Aiud, precum şi ȋn depresiunile Câmpia Turzii, Gheorgheni, Ciceu, Sibiu. Ȋn aproximativ 27% dintre forajele care monitorizează acviferele extinse ȋn depresiunile Făgăraş, Prejmer, Jibou, Gheorgheni, Dărmăneşti, Săliştei şi ȋn Podişul Rotbav, fluctuaţiile vor fi nesemnificative.

Podişul Moldovei, Subcarpaţii Orientali şi de Curbură

În luna septembrie, nivelurile piezometrice vor manifesta o tendinţă de scădere ȋn aproximativ 51% din forajele situate ȋn culoarele râurilor Bistriţa, Moldova, Roman-Adjud, ȋn depresiunile Dorohoi, Rădăuţi, Bistriţa-Cracău, precum şi ȋn podişurile Vultureşti şi Sacovăţ şi ȋn zona colinară. Se apreciază că nivelurile piezometrice nu vor avea fluctuaţii semnificative în acviferele delimitate ȋn Podişul Mirceşti, Glacisul Orbeni, ȋn depresiunile Caşin, Hârlău, Huşi, Neamţ, ȋn culoarele râurilor Roman-Adjud şi Siret, pentru aproximativ 38% din forajele ȋn observaţie.

Podişul Dobrogei

Tendinţa generală a evoluţiei nivelurilor piezometrice ale apelor subterane de mică adâncime în luna septembrie este apreciată ca fiind staţionară ȋn 63% din forajele monitorizate situate ȋn Glacisul Măcin, Câmpia Ceamurliei şi ȋn podişurile Cobadin şi Cernavodă. Creşteri de nivel sunt posibile ȋn 25% din forajele monitorizate, ȋn zona Murighiol şi ȋn Podişul Mangaliei.

 


Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri