Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.03.2021 ora 07.00 – 02.03.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile mijlocii ale Siretului și Prutului și cursul inferior al Jijiei, unde au fost în creștere ca urmare a propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Someșul Mare, Crișul Negru, Crișul Alb, Buzău, Putna, Bistrița, Moldova, Suceava, Bahlui, cursurile mijlocii și inferioare al Mureșului, Timișului, cursurile superioare și inferioare ale Siretului, Prutului și cursul superior și mijlociu al Jijiei, debitele au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) au fost în uşoară diminuare şi restrângere fiind prezente în bazinele superioare ale râurilor: Moldova, Bistriţa şi ȋn restrângere şi eliminare pe râurile din bazinul hidrografic al Jijiei.  
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice ale Prahovei, Siretului şi afluenților săi de dreapta (exceptând râurile din bazinele hidrografice Trotuş, Putna şi Rm. Sărat), precum și râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare, Bega Veche, Rm. Sărat şi Bârlad, unde au valori sub 30% din acestea.
Nivelurile pe  râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți