Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.05.2019 ora 07.00 – 20.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Caraşului şi Bârladului, pe cursurile Siretului, Prutului, pe cursul mijlociu al Oltului şi pe cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş, Bega Veche, Timiş, Bârzava, Argeş şi Ialomiţa.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost în general staționare.
Debitele se situează în jurul jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crişuri, Arieş, Cerna, Vedea, Dâmboviţa, Olt mijlociu şi inferior, afluenţii Jiului mijlociu şi inferior, unii afluenţi ai Argeşului, bazinul superior al Bârladului și râurile din Dobrogea unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
 
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+24)-jud.SM, Moravița – Moravița (250+26)-jud. TM şi Prut – Oancea (440+15)-jud. GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Miletin - Şipote (150+4)-jud.IS, Prut - Rădăuţi Prut (290+17)-jud. BT, 
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 16 din 19.05.2019, iar în interval au fost emise 2 Atenționări  Hidrologice pentru Fenomene Imediate. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.05.2019 ora 07.00 – 02.05.2019 ora 07.00

 
Debitele au fost în creştere datorită  efectului combinat al precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zonele montane şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Bârlad, bazinele superioare ale râurilor Crasna, Barcău, Crișul Repede, Arieș, Olt, Argeș, Ialomița, Suceava , Bistrița, Trotuș, Putna, Buzău și bazinul inferior al Prutului unde au fost în scădere.
Pe râurile din Dobrogea, bazinul hidrografic Vedea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței și bazinul inferior al Jiului, debitele au fost staționare.
Creşteri însemnate de niveluri şi debite ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi a propagării, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe râurile din Crişana, Banat și pe unii afluenți ai Mureșului inferior
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Timiş-Lugoj (250+50)-jud.TM, Pogăniș – Valea Pai (250+73)-jud. CS și Nera – Sasca Montană (280+42)-jud. CS, 
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crișul Negru-Tinca (350+1)-jud.BH, Crişul Alb-Vaţa de Jos (350+98)-jud.HD, Crişul Alb-Gurahonţ (150+26)-jud.AR, Orăștie –Orăștie (200+33)-jud.HD, Luncanilor-Chitid (240+17)-jud.HD, Bega-Făget (220+1)-jud.TM și Balinț (450+62), Timiș – Sadova (70+8)-jud. CS, Caransebeș (180+22)-jud. CS, Saşa-Poieni (50+25)-jud.TM, Goleţ-Goleţ (270+25)-jud.CS, Feneș-Feneș (70+32)-jud.CS, Sebeş-Tr.Ruieni (250+42)-jud.CS, Bistra-Voislova Bucovei (100+10)-jud.CS, Bistra-Voislova Gară (150+28)-jud.CS și Obreja (85+58)-jud. CS, Caraș-Carașova (140+9)-jud.CS, Gârliște – Gârliște (70+25)-jud. CS, Nera-Dalboșeț (250+10)-jud.CS și Naidăș (170+15)-jud. CS, Miniş-Bozovici (100+18)-jud.CS, Ciclova-Vrăniuț (150+18)-jud.CS.  .
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE PERICOL râurile la staţiile hidrometrice: Bega-Făget (350+14)-jud.TM,   Saşa-Poieni (100+24)-jud.TM şi Bistra-Obreja (230+21)-jud.CS.
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Almaş-Almaşu (220+25)-jud.CJ, Crişul Alb-Vaţa de Jos (450+21)-jud.HD, Orăștie –Orăștie (250+9)-jud.HD, Gladna-Firdea_G (160+2)-jud.TM, Hăuzeasca-Firdea (240+20)-jud.CS, Goleţ-Goleţ (310)-jud.CS, Feneș-Feneș (140+30)-jud.CS,  Sebeş-Tr.Ruieni (320+38)-jud.CS, Bistra-Voislova Gară (200+46)-jud.CS, Nădrag-Nădrag (0+14)-jud.TM, Caraș-Carașova (170+9)-jud.CS, Nera-Dalboșeț (300)-jud.CS,  
 - COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crișul Repede-Ciucea (100+3)-jud.CJ, Crişul Repede-Vadu Crişului (175+51)-jud.BH, Crișul Alb-Crișcior (170+40)-jud.HD, Luncoiu – Brad (200+20)-jud. HD, Strei-Pui (150+14)-jud.HD, Dobra-Dobra (200+8)-jud.HD, Petriș-Petriș (100+10)-jud.AR, Bega - Luncani (-60+29)-jud.TM,  Pogăniş-Brebu (300+62)-jud.CS și Bârzava-Crivaia (150+4)-jud.CS, 
Debitele se situează în general la valori  în jurul și peste mediile multianuale lunare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Jiu, Vedea, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad bazinul superior al Mureșului, bazinul superior și inferior al Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței și Bistriței și afluenții Prutului unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din mediile multianuale lunare.
În interval au fost emise trei Avertizări hidrologice pentru fenomene imediate cod portocaliu și o Avertizare hidrologică pentru fenomene imediate cod roșu.
A fost în vigoare Atenţionarea Hidrologică nr. 8 din 30.04.2019 până la ora 24.00.

Anunțuri Anunțuri