Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.11.2018 ora 07.00 – 18.11.2018 ora 07.00

 
Debitele au fost în general staţionare, exceptând afluenţii de dreapta ai Siretului, cursurile inferioare ale Crișurilor și Mureșului (sector Radna – Nădlac), unde au fost în uşoară scădere și cursul inferior al Jiului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Sucevei, pe Moldova, pe cursul superior şi mijlociu al Trotuşului, cursul mijlociu al Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Moravița, Nera, Cerna, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinele hidrografice Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Crișul Alb (Bănești, Sighișoara), Mureș (Luț, Comlod, Vișa, Secaș, Râul Mare, Râul Galben), Jiu (Jaleş, Coşuştea), în bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan, Argeşel) şi în bazinul inferior al Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.07.2018 ora 07.00 – 02.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită propagării pe cursurile râurilor: Mureș (aval Toplița), Olt (aval Sf. Gheorghe), Prut (aval Oroftiana), pe cursurile inferioare ale Someșului, Târnavelor și Jijiei și pe cursul mijlociu și inferior al Siretului. Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Timiş, Cerna, Motru, pe cursurile inferioare ale Argeșului și Prutului și pe unii afluenți ai Bârladului, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Secaş la staţia hidrometrică Colibi (300+20)-jud. AB.
Se situează peste:
- COTA DE PERICOL Râul Negru la staţia hidrometrică Reci (400+33)-jud.CV;
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Podu Olt (450+97)-jud.BV, Olt – Hoghiz (350+104)-jud.BV, Siret – Drăgeşti (400+8)-jud.BC, Prut – Rădăuţi Prut (410)-jud.BT, Miletin – Şipote (250+27)-jud.IS;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Micfalău (190+50)-jud.CV, Olt – Feldioara (340+78)-jud.BV, Râul Negru – Lemnia (300+11)-jud.CV, Prut – Oroftiana (370+98)-jud.BT, Sitna – Drăcşani (400+35)-jud.BT, Sitna – Todireni (250+45)-jud.BT, Miletin – N. Bălcescu (310+58)-jud.BT, Miletin – Hâlceni (250+14)-jud.IS, Jijia – Todireni (210+51)-jud.BT, Jijia – Victoria (450+36)-jud.BT, Jijia – Andrieşeni (300+75)-jud.IS, Bahlui – Hârlău (210+50)-jud.IS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 43 din 01.07.2018.

Noutăți Noutăți