Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.02.2019 ora 07.00 – 20.02.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crișul Negru, Târnava Mică, Nera, Cerna, bazinul superior și inferior al Someșului, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Alb, Arieșului, Timișului și Carașului și bazinele mijlocii și inferioare ale Vișeului, Izei, Târnavei Mari și Begăi, unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursul inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinul Bârladului, debitele au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 50-90 % din valorile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Lăpuș, Arieș, Jiu, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuş, Prut, cursul Siretului, bazinul mijlociu și inferior al Buzăului, pe unii afluenţi ai Oltului (Cibin, Olăneşti, Govora, Topolog) și ai Prahovei (Doftana, Teleajen). 
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și izolat pod de gheaţă) existente pe unele râuri din bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Lotrului, Moldovei, Bistriţei, Trotuș și afluenții Buzăului s-au menținut fără modificări importante. 
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice: Mureș –sector Toplița - Gălăoaia și Neagra – Gura Negrii.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.07.2018 ora 07.00 – 02.07.2018 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită propagării pe cursurile râurilor: Mureș (aval Toplița), Olt (aval Sf. Gheorghe), Prut (aval Oroftiana), pe cursurile inferioare ale Someșului, Târnavelor și Jijiei și pe cursul mijlociu și inferior al Siretului. Pe celelalte râuri, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează la valori mai mari de 100% din mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Timiş, Cerna, Motru, pe cursurile inferioare ale Argeșului și Prutului și pe unii afluenți ai Bârladului, unde se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Secaş la staţia hidrometrică Colibi (300+20)-jud. AB.
Se situează peste:
- COTA DE PERICOL Râul Negru la staţia hidrometrică Reci (400+33)-jud.CV;
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Podu Olt (450+97)-jud.BV, Olt – Hoghiz (350+104)-jud.BV, Siret – Drăgeşti (400+8)-jud.BC, Prut – Rădăuţi Prut (410)-jud.BT, Miletin – Şipote (250+27)-jud.IS;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Olt – Micfalău (190+50)-jud.CV, Olt – Feldioara (340+78)-jud.BV, Râul Negru – Lemnia (300+11)-jud.CV, Prut – Oroftiana (370+98)-jud.BT, Sitna – Drăcşani (400+35)-jud.BT, Sitna – Todireni (250+45)-jud.BT, Miletin – N. Bălcescu (310+58)-jud.BT, Miletin – Hâlceni (250+14)-jud.IS, Jijia – Todireni (210+51)-jud.BT, Jijia – Victoria (450+36)-jud.BT, Jijia – Andrieşeni (300+75)-jud.IS, Bahlui – Hârlău (210+50)-jud.IS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 43 din 01.07.2018.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri