Caracterizarea starii raurilor în intervalul 14.01.2021 ora 07.00 – 15.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinul inferior al Argeșului și cursul inferior al Ialomiței unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, iar pe râurile din bazinul Bârladului și afluenții Prutului au fost staționare.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150+1)-jud. TR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinul Olt, bazinele superioare și mijlocii ale Ialomiței, Bistriței, bazinele superioare ale râurilor Mureș, Arieș, Argeș, Buzău, Putna, Tazlău, Moldova şi izolat, în bazinele superioare ale Someșului Mare, Someșului Mic, Crișului Repede și  pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Sălăuța – Salva, Bistrița – Mița (afluent al Someșului Mare), Mureș pe sectorul Toplița – Stânceni, Iara – Valea Ierii, Ialomicioara – Fieni, Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu şi Neagra-Gura Negrii. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Târnave, Bârlad și Jijia, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare. 


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.01.2021 ora 07.00 – 03.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staționare și cursurile inferioare ale Someșului, Crișului Repede, Mureșului și Jiului unde au fost în creștere datorită propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) prezente în bazinele superioare ale Bistriței și Moldovei au fost în ușoară extindere și intensificare, iar cele de pe cursul superior al Prahovei au fost în eliminare.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râul Bistrița, sectorul Dorna Giumalău – Dorna Arini, Dorna la stația hidrometrică Dorna Cândreni și Neagra – Gura Negrii. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Bega, Timiș, Vedea, Neajlov, Bârlad, unii afluenți ai Oltului mijlociu și inferior și afluenții Prutului (exceptând Sitna), unde sunt cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare. 
Pe râul Tur, ca urmare a deversărilor controlate pe sectorul îndiguit, se situează peste COTA DE INUNDAȚIE nivelul la stația hidrometrică Micula (310+15) - jud. SM.


Noutăți Noutăți