Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.02.2020 ora 07.00 – 19.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare, Trotuş, Buzău, bazinul superior al Timişului şi cursurile superioare ale Jiului, Siretului și Putnei unde au fost în ușoară crestere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheață şi propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe cursurile superioare ale râurilor: Suceava, Moldova, Bistriţa şi Trotuş şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârniciov, Neajlov).
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente pe unii afluenţi ai Oltului superior și mijlociu şi pe unele râuri din bazinele superioare ale râurilor: Someş, Mureş, Argeş, Moldova şi Bistriţa şi pe unii afluenţi mici ai Trotuşului şi Prutului au fost in diminuarea și eliminare .
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.02.2020 ora 07.00 – 03.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crişul Repede, Crișul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Suceava, Moldova, Bistriţa (afluent al Siretului), Trotuş, Rm. Sărat, Putna, Buzău, bazinul superior al Oltului şi cursul superior al Jiului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în general staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheață) prezente în bazinele hidrografice: Someș, Mureș, în bazinul superior și mijlociu al Bistriței (afluent al Siretului), bazinul mijlociu și inferior al Oltului și în bazinele superioare ale Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Sucevei, Trotușului și pe unii afluenți din bazinele Bârladului și Prutului au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Predomină podul de gheață în bazinele superioare ale Mureşului şi Bistriței.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Vedea afluenţii Mureşului (exceptând Târnavele) şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Moravița, Bârlad, Jijia, cursul superior al Buzăului, unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Homorod, Hârtibaciu, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei și Neajlov).
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr.1 din 02.02.2020.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul la staţia hidrometrică Firiza – Firiza (110+1)-jud.MM.
 

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri