Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.02.2021 ora 07.00 – 03.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând Bega Veche, bazinul superior al Buzăului, cursul superior al Oltului (aval Sf. Gheorghe), cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului, Mureşului şi Vedei şi cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Timiş, Moravița, Jiu şi Olteț, unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării. 
Pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Argeş, Ialomița, Siret (exceptând cursul superior al Buzăului), Prut, bazinele superioare şi mijlocii ale Jiului şi Oltețului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului şi Buzăului, pe cursul superior al Vedei şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă), prezente pe râurile din bazinele superioare ale Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului, izolat în bazinul Someșului Mic, în bazinele  Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, pe cursul mijlociu al Siretului şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Siret (exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău şi pe cursurile superioare ale Trotuşului şi Putnei) şi bazinul superior al Mureșului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinul hidrografic Bârlad unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+15)-jud.SM (sector îndiguit), Crasna – Domănești (500+6)-jud. SM (sector îndiguit), Bârzava – Partoş (200+53)-jud. TM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Berveni (490+66)-jud. SM (sector îndiguit), Crișul Alb - Chișneu Criș (600+16)-jud. AR, Bega Veche – Pischia (100+14)-jud.TM, Timiș – Grăniceri (600+98)-jud. TM, Moravița – Moravița (250+76)-jud.TM.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.11 din 02.02.2021.

Noutăți Noutăți