Caracterizarea starii raurilor în intervalul 26.04.2017 ora 07.00 – 27.04.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare exceptând Siretul, afluenţii săi de dreapta şi cursul superior al Prutului şi afluenţii săi unde au fost în creştere datorită cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării precum şi râurile din bazinul Bârladului unde au fost în scădere.
Creşteri uşoare de niveluri şi debite s-au înregistrat şi pe unele râuri din zonele montane ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, Bahlui şi pe afluenții Prutului.
Ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării viiturilor formate anterior se mai situează peste COTELE DE ATENŢIE, în scădere,  râurile la staţiile hidrometrice:  Bârlad – Tecuci (300+35)-jud.GL şi Crasna – Vinețești (340+8)-jud. VS.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.03.2017 ora 07.00 – 03.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinul Begăi, pe Nera, Suceava, bazinul mijlociu şi inferior al Timişului, cursurile superioare ale Siretului, Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Buzăului şi doar prin propagare pe cursul inferior al Turului, Crasnei, Barcăului, Crişului Repede, cursul mijlociu şi inferior al Someşului, Crişului Alb, Crişului Negru, bazinul superior şi mijlociu al Mureşului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Târnavelor, Arieşului, cursul superior al Oltului (sectorul Micfalău – Hoghiz) şi cursurile inferioare ale Prutului, Jijiei şi Bahluiului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Ialomiţa, bazinele superioare ale Vedei, Argeşului, mijlociu şi inferior al Oltului şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare şi în scădere pe celelalte râuri. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Mureș, Ialomiţa, Moldova, Bistriţa, Trotuş, pe unele râuri din bazinul mijlociu al Oltului și pe râul Prut au fost în restrângere, diminuare şi eliminare.
Curg sloiuri pe râul Prut la staţia hidrometrică Oancea. 
Sunt prezente aglomerǎri de gheţuri pe Bistriţa (aval Cârlibaba), Moldova – Fundu Moldovei, Bancu – Coşna şi Dorna – Poiana Stampei.
Debitele se situează în general la valori în jurul şi peste mediile multianuale lunare, cu excepţia râurilor din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crasna, Barcău, Cerna, bazinul mijlociu şi inferior al Jiului, bazinul inferior al Oltului, Vedea, Argeş, Ialomiţa, cursurile superioare ale Siretului, Bârladului, Prutului şi pe Jijia, unde se situează la valori cuprinse între 20 şi 80% din aceste valori. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Noutăți Noutăți