Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2017 ora 07.00 – 24.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (cu excepția Someșului Mic, unde au fost staționare), Suceava, bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor, Timișului, Nerei, Cernei, Oltului, Ialomiței, Prahovei, bazinele superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei, cursul superior și mijlociu al Siretului, cursul inferior al Mureșului și unii afluenți ai săi aval s.h. Alba Iulia, râul Prut și afluenții săi din bazinul superior și mijlociu, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișurilor, cursul mijlociu al Mureșului (sector Luduș – Gelmar), bazinele inferioare ale Târnavelor, Moldovei, Bistriței și Siretului, cursurile inferioare ale Jiului, Ialomiței, Bârladului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite datorită precipitațiilor mai importante căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, bazinele superioare ale Târnavelor și Timișului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Trotuș, pe râul Prut, bazinele superioare ale Sucevei și Moldovei și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Motru, Amaradia, unii afluenți ai Oltului inferior, Bârlad și Jijia.
În interval au fost emise 7 Atenţionări Hidrologice de Fenomene Imediate.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 28 din 22.06.2017.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.03.2017 ora 07.00 – 03.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinul Begăi, pe Nera, Suceava, bazinul mijlociu şi inferior al Timişului, cursurile superioare ale Siretului, Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Buzăului şi doar prin propagare pe cursul inferior al Turului, Crasnei, Barcăului, Crişului Repede, cursul mijlociu şi inferior al Someşului, Crişului Alb, Crişului Negru, bazinul superior şi mijlociu al Mureşului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Târnavelor, Arieşului, cursul superior al Oltului (sectorul Micfalău – Hoghiz) şi cursurile inferioare ale Prutului, Jijiei şi Bahluiului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Ialomiţa, bazinele superioare ale Vedei, Argeşului, mijlociu şi inferior al Oltului şi pe cele din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare şi în scădere pe celelalte râuri. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Mureș, Ialomiţa, Moldova, Bistriţa, Trotuş, pe unele râuri din bazinul mijlociu al Oltului și pe râul Prut au fost în restrângere, diminuare şi eliminare.
Curg sloiuri pe râul Prut la staţia hidrometrică Oancea. 
Sunt prezente aglomerǎri de gheţuri pe Bistriţa (aval Cârlibaba), Moldova – Fundu Moldovei, Bancu – Coşna şi Dorna – Poiana Stampei.
Debitele se situează în general la valori în jurul şi peste mediile multianuale lunare, cu excepţia râurilor din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crasna, Barcău, Cerna, bazinul mijlociu şi inferior al Jiului, bazinul inferior al Oltului, Vedea, Argeş, Ialomiţa, cursurile superioare ale Siretului, Bârladului, Prutului şi pe Jijia, unde se situează la valori cuprinse între 20 şi 80% din aceste valori. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Noutăți Noutăți