Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.09.2017 ora 07.00 – 24.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Bahlui, bazinele superioare ale râurilor Iza, Tur, Someș, Mureș, Bega, Bârzava, Olt, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Suceava, Jijia, bazinele superioare și mijlocii ale Timișului și Jiului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, cursul superior al Siretului, unde au fost în uşoară scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Prutului, au fost relativ staţionare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Valea Albă la staţia hidrometrică Boineşti Sud (250+4)-jud.SM.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crișuri, Caraș, Nera, Jiu, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Bistriţa, Suceava, bazinele superioare ale Mureșului, Ialomiței, Prahovei, pe unele râuri din bazinul inferior al Argeșului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Lotru, R. Doamnei, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 22.09.2017 până la ora 12.00.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.05.2017 ora 07.00 – 03.05.2017 ora 07.00


Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vișeu, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și cursul inferior al Someşului, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice  Crasna, Barcău, Bega, Bistriţa, bazinul inferior al Mureșului, bazinul superior și mijlociu al Timișului, cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval s-au înregistrat și pe unele râuri mici din bazinele superioare ale Someșului, Someșului Mic, Arieșului, Sucevei, Moldovei și Bistriței.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Vişeu, cursurile superioare ale Someșului, Bistriței şi pe râurile din Dobrogea.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.    


Noutăți Noutăți