Caracterizarea starii raurilor în intervalul 11.11.2019 ora 07.00 – 12.11.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Vişeului şi cursul superior al Jiului, unde au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Crişul Repede, Bega Veche, Moraviţa, Jijia, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Fizeș, Lăpuş), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Domald, Secaș, Sebeș, Strei, Râul Mare), Jiului (Jaleş, Coşuştea, Amaradia), Oltului (Ghimbășel, Hârtibaciu, Lotru, Beica, Olteț), Trotușului și pe cursul inferior al Bistriței.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.07.2019 ora 07.00 – 03.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Suceava, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, bazinul superior şi mijlociu al Prutului, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, cursul inferior al Vişeului şi cele din Dobrogea, unde au fost staționare. 
Pe cursul superior al Vişeului, debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Moldova, pe cursul superior şi cursul inferior al Prutului, pe cursurile superioare ale Oltului, Ialomiţei, pe cursul mijlociu și inferior al Timișului și pe cursul inferior al Argeșului și pe unui afluenți ai Jiului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Jijia, Sitna, Bahlui şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior (Domald, Secaș, R. Mare, Strei).
În interval au fost emise 3 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+68)-jud.GL.

Noutăți Noutăți