Caracterizarea starii raurilor în intervalul 24.08.2019 ora 07.00 – 25.08.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Moldovei și Ialomiței și bazinul superior al Crișului Alb unde au fost în scădere uşoară.
Creșteri izolate de debite s-au produs în bazinele superioare ale Crișului Negru și Arieșului datorită precipitațiilor căzute în interval.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe cursurile inferioare ale Jiului și Vedei şi mai mici pe unele râuri din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Arieș, Târnava Mare, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraș, Nera, Putna, Rm. Sărat, Bârlad, pe cursul superior al Siretului, cursul inferior al Bistriței, pe râul Tazlău, pe unii afluenți ai Someșului Mic (Lonea, Fizeș), Oltului superior și mijlociu (Râul Negru, Covasna, Ghimbăşel, Homorod, Breaza, Hârtibaciu), Argeșului superior (Arefu, Vâlsan, Râul Doamnei) şi pe afluenţii Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

 


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.07.2019 ora 07.00 – 03.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Suceava, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, bazinul superior şi mijlociu al Prutului, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, cursul inferior al Vişeului şi cele din Dobrogea, unde au fost staționare. 
Pe cursul superior al Vişeului, debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Moldova, pe cursul superior şi cursul inferior al Prutului, pe cursurile superioare ale Oltului, Ialomiţei, pe cursul mijlociu și inferior al Timișului și pe cursul inferior al Argeșului și pe unui afluenți ai Jiului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Jijia, Sitna, Bahlui şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior (Domald, Secaș, R. Mare, Strei).
În interval au fost emise 3 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+68)-jud.GL.