Caracterizarea starii raurilor în intervalul 22.11.2017 ora 07.00 – 23.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Barcău, Crișuri, Bega, bazinele superioare ale Timișului și Jiului, unde au fost în creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii. Pe cursul Someșului debitele au fost în scădere ușoară.
Mici creșteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor căzute în interval s-au mai înregistrat în bazinul inferior al Crasnei, pe afluenții Someșului, Mureșului și Oltului superior.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişul Negru, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Crișului Alb, Crișului Repede, Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Begăi, pe unii afluenți ai Mureșului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.11.2017 ora 07.00 – 03.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinul hidrografic Vișeu, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, cursul inferior al Mureşului (sector Brănișca – Nădlac), unde au fost în creştere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Lăpuș, Crișuri, bazinele superioare ale Oltului și Jiului, cursurile inferioare ale Someșului, Ialomiței, Trotușului, Bârladului, cursul superior al Prutului și cursul superior și mijlociu al Mureșului, unde au fost în scădere.
Creșteri izolate de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval s-au mai înregistrat și în bazinele superioare ale Someșului, Lăpușului și Bistriței.
Debitele se situează în general între 20-90%, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare multianuale) pe râurile în bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Crişul Repede, Someșul Mic, Arieș, Bârzava, Prahova, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, cursul mijlociu al Mureșului, bazinul superior al Crișului Negru, bazinele inferioare ale Ialomiţei, Argeșului și cursul Prutului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.