Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.05.2019 ora 07.00 – 19.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Siret, Prut, cursurile superioare ale Crasnei, Barcăului şi Crişului Repede, cursul superior şi inferior al Mureşului, bazinul superior şi mijlociu al Oltului şi bazinul superior al Argeşului şi în general în scădere pe celelalte râuri.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost în general staționare.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Nădaș – Aghireșu (100+10)-jud. CJ,  Almaș – Almașu (160+45)-jud. SJ, Agrij – Românași (100)-jud. SJ, Crasna – Șimleul Silvaniei (300 +38)-jud. SJ,  și Răcăciuni – Răcăciuni (250)-jud. BC. 
Se situează peste:
- COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Stânca aval (300+69)-jud.BT, datorită deversărilor controlate din acumularea Stânca Costeşti.  
- COTELE DE ATENŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Moravita – Moraviţa (250+30)-jud.TM, Prut – Oroftiana (370+12)-jud.BT şi Oancea (440+13)-jud.GL 
Debitele se situează în jurul jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, Putna, Suceava, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței, Moldovei și Bârladului, afluenții Prutului și râurile din Dobrogea unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 15 din 18.05.2019.
În interval au fost emise 4 Atenționări  Hidrologice pentru Fenomene Imediate. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.11.2018 ora 07.00 – 03.12.2018 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Siret, Prut, cursurile inferioare ale Someșului și Timișului şi bazinul mijlociu al Jiului, unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Bistra, Moravița, Nera, Bârlad, Jijia, unii afluenţi ai Mureșului (Comlod, Feernic, Secaș, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben), bazinul mijlociu și inferior al Oltului și bazinele superioare ale Argeșului și Ialomiței.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor din țară au fost în extindere și intensificare.
Podul de gheaţă este prezent pe unele râuri din bazinele: Iza, Mureș, Someșul Superior, Oltul superior, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș, Bârlad și Prut. 
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la staţiile hidrometrice: Someşul Mare – Nepos, Mureş – Gălăoaia, Răstoliţa – Răstoliţa, Arieș – Scărișoara și Turda, Târnava Mare – Odorheiu Secuiesc şi Blaj, Olt – Micfalău, Sălişte – Sălişte, Lotru – Voineasa, Ialomicioara – Fieni, Ialomiţa – Târgoviște și Slobozia, Buzău - Sita Buzăului, Siret - Nicolae Bălcescu, Moldova - Fundul Moldovei, Bistriţa - pe sectorul Frumosu - Straja, Trotuș - Vrânceni.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Anunțuri Anunțuri