Caracterizarea starii raurilor în intervalul 29.03.2020 ora 07.00 – 30.03.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Suceava şi cursul superior al Prutului unde au fost în ușoară creștere datorită propagării.
Pe râurile din bazinul Argeşului, bazinele inferioare ale Oltului, Prahovei şi Ialomiţei debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Motru, bazinele superioare ale Firizei, Jiului, Gilortului, Lotrului, Oltețului, Argeșului și cursul superior şi mijlociu al Bistriței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Moraviţa, Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Amaradia), ai Oltului mijlociu şi inferior (Turcu, Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica, Mamu), ai Mureșului inferior şi ai Argeşului (Vâlsan, Râul Doamnei, Argeşel, Sabar, Potop, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.01.2020 ora 07.00 – 04.01.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul Trotușului, cursul mijlociu și inferior al Someșului și cursurile inferioare ale Crișului Negru și Crișului Alb, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Lăpuș și Jiu, cursurile inferioare ale Begăi, Timișului și Bârzavei, unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) au fost în ușoară extindere şi intensificare, fiind prezente pe majoritatea râurilor, izolat în bazinele hidrografice Tur, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna și pe cele din Dobrogea. 
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Vişeu – Bistra, Mara – Vadu Izei, Someşul Mare – Nepos și Răstoci, Lăpuş – Lăpușel, Iad – Leșu Amonte, Mureş pe sectorul Toplița – Glodeni și la Alba Iulia, Toplița – Toplița, Arieş – Scărişoara şi la Buru, Târnava Mare – Sighișoara, Târnava – Mihalț, Ampoi – Barabanț, Gilort – Turburea, Olt – Sf. Gheorghe, Cibin – Sibiu, Cerna - Măciuca,  Ialomița – Moroieni și Târgoviște, Siret – N. Bălcescu, Moldova – Fundul Moldovei și Roman, Bistrița-sector Dorna Giumalau – Frumosu şi Neagra – Gura Negrii.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Jiului (Jaleş, Bistriţa, Motru), pe unii afluenţi ai Oltului de pe sectorul inferior (Olănești, Bistrița, Luncavăț), pe cursul Oltului superior, pe râurile din bazinul Moldovei şi pe unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic) și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișul Alb, Crişul Negru, Bârlad, Jijia, pe cursul superior al Tazlăului, pe cursul inferior al Bistriţei, unii afluenţi ai Someşului (Sălăuţa, Şieu, Bistriţa, Lonea, Fizeș Lăpuş) şi pe unii afluenţi ai Mureşului (Luţ, Feernic, Vişa, Ampoi, Sebeș, Râul Mare, Cerna). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri