Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.02.2020 ora 07.00 – 18.02.2020 ora 07.00


Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișurilor, Mureșului și Timișului unde au fost în ușoară scădere.
Pe unele râuri din bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb și Arieșului s-au produs ușoare creșteri de debite datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursul superior al Siretului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe cursurile superioare ale râurilor: Suceava, Moldova, Bistriţa şi Trotuş şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârniciov, Neajlov).
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat năboi şi pod de gheaţă), prezente pe unii afluenţi ai Oltului superior și mijlociu şi pe unele râuri din bazinele superioare ale râurilor: Someş, Mureş, Argeş, au fost în  diminuare şi restrângere, iar cele prezente pe afluenţii Buzăului, în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei şi pe unii afluenţi mici ai Trotuşului şi Prutului s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice:  Bistriţa- Dorna Arini, Broşteni şi Dorna-Dorna Cândreni.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.02.2020 ora 07.00 – 05.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Iza, bazinele superioare ale Vișeului, Someșului, Someșului Mic, Mureșului, Arieșului, Buzăului, Bistriței, Moldovei și Sucevei, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Ialomița, cele din Dobrogea, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, afluenții Oltului inferior și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost relativ staționare.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+42)-jud.SM și Tururlung (360+14)-jud.SM, Talna – Păşunea Mare (270)-jud.SM, Briheni – Suştiu (175+2)-jud.BH şi Valea Roşie – Pocola (250+5)-jud.B. 
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crişul Negru  – Tinca (350+20)-jud.BH şi Arieş – Scărişoara (120+15)-jud.AB.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) sunt prezente izolat în bazinele hidrografice: Moldova, Bistrița, Buhai și pe cursurile superioare ale Lotrului și Trotușului și au fost în diminuare și restrângere. În celelalte bazine hidrografice au fost în eliminare.
Curge naboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Bistrița-Dorna Arini și Dorna-Dorna Cândreni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crișuri, Arieş, Târnave, Moldova, Suceava, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Timișului, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Begăi, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Jiului, Oltului, Buzăului, Putnei, Trotușului și Bistriței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Homorod, Hârtibaciu, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei și Neajlov).
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 3 din 04.02.2020.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri