Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.04.2020 ora 07.00 – 02.04.2020 ora 07.00


Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Mureș (exceptând Arieșul); Crișuri, Caraș, Nera, Cerna, cursul mijlociu și inferior al Someșului unde au fost în scădere și cursul mijlociu al Jiului unde au fost în creștere prin propagare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi) prezente, izolat, pe unele râuri din nord – vestul țării au fost în diminuare, restrângere și eliminare, iar cele existente în bazinul superior al Bistriței (afluent al Siretului) s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Bistriţa sectorul Dorna Arini - Broșteni; Dorna-Dorna Cândreni; Neagra-Gura Negrii.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Motrului și pe cursul inferior al Jiului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Târnave, Moraviţa, Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului, unii afluenți ai Someșului (Șieu, Lonea, Fizeș), Crișului Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), ai Mureșului (Toplița, Luț, Comlod, Iara, Feernic, Vișa, Secaș, Gâlda, Râul Mare, Troaș), Oltului (Turcu, Homorod, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica) și Argeșului (Argeșel, R. Doamnei, Potop) 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.02.2020 ora 07.00 – 05.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării, exceptând râurile din bazinul hidrografic Iza, bazinele superioare ale Vișeului, Someșului, Someșului Mic, Mureșului, Arieșului, Buzăului, Bistriței, Moldovei și Sucevei, unde au fost în scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Ialomița, cele din Dobrogea, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, afluenții Oltului inferior și cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde au fost relativ staționare.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Călineşti Oaş (350+42)-jud.SM și Tururlung (360+14)-jud.SM, Talna – Păşunea Mare (270)-jud.SM, Briheni – Suştiu (175+2)-jud.BH şi Valea Roşie – Pocola (250+5)-jud.B. 
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crişul Negru  – Tinca (350+20)-jud.BH şi Arieş – Scărişoara (120+15)-jud.AB.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) sunt prezente izolat în bazinele hidrografice: Moldova, Bistrița, Buhai și pe cursurile superioare ale Lotrului și Trotușului și au fost în diminuare și restrângere. În celelalte bazine hidrografice au fost în eliminare.
Curge naboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Bistrița-Dorna Arini și Dorna-Dorna Cândreni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crișuri, Arieş, Târnave, Moldova, Suceava, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Timișului, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Begăi, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Jiului, Oltului, Buzăului, Putnei, Trotușului și Bistriței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Bârlad, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Homorod, Hârtibaciu, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei și Neajlov).
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 3 din 04.02.2020.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri