Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.02.2020 ora 07.00 – 18.02.2020 ora 07.00


Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișurilor, Mureșului și Timișului unde au fost în ușoară scădere.
Pe unele râuri din bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb și Arieșului s-au produs ușoare creșteri de debite datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursul superior al Siretului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe cursurile superioare ale râurilor: Suceava, Moldova, Bistriţa şi Trotuş şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârniciov, Neajlov).
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat năboi şi pod de gheaţă), prezente pe unii afluenţi ai Oltului superior și mijlociu şi pe unele râuri din bazinele superioare ale râurilor: Someş, Mureş, Argeş, au fost în  diminuare şi restrângere, iar cele prezente pe afluenţii Buzăului, în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei şi pe unii afluenţi mici ai Trotuşului şi Prutului s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice:  Bistriţa- Dorna Arini, Broşteni şi Dorna-Dorna Cândreni.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.02.2020 ora 07.00 – 04.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă, evoluției formațiunilor de gheață și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş, Ialomiţa, Prut, cursul mijlociu şi inferior al Jiului şi cursurile inferioare ale Barcăului, Oltului şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Pe cursul superior şi mijlociu al Turului şi pe cursurile inferioare ale Vişeului, Crasnei şi Bârzavei, debitele au fost în uşoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, pod de gheață) prezente în bazinele hidrografice: Someș, Mureș, Buzău, Suceava, Trotuş, în bazinul superior și mijlociu al Bistriței (afluent al Siretului), bazinul superior şi mijlociu al Oltului și pe unii afluenți din bazinele Bârladului și Prutului au fost în diminuare, restrângere și eliminare.
Predomină podul de gheață în bazinul superior al Bistriței.
Curg sloiuri pe Bistriţa la s.h. Frumosu.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crişul Negru, Crişul Repede, Arieş, Trotuş, în bazinele superioare ale Mureşului, Târnavelor, Arieşului, Timişului, Caraşului, Nerei, Oltului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei şi Buzăului, pe cursul superior al Jiului, pe afluenţii Mureşului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Moravița, Vedea, Bârlad, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Homorod, Hârtibaciu, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei și Neajlov).
Se situează peste: 
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Lăpuş – Lăpuşel (350+30)-jud.MM, Crişul Negru – Tinca (350)-jud.BH şi Arieş – Scărişoara (120+5)-jud.AB;
În interval s-au situat peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crişul Pietros – Pietroasa (250+10)-jud.BH şi Arieş – Scărişoara (170+14)-jud.AB;
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Lăpuş – Răzoare (150+23)-jud.MM, Cavnic – Copalnic (120+24)-jud.MM, Crişul Negru – Beiuş (275+25)-jud.BH, Valea Galbenă – Pietroasa (125+35)-jud.BH, Iad – Leşu amonte (100+3)-jud.BH, Fântâna Galbenă – Stână de Vale (50+11)-jud.BH, Arieş – Arieşeni (240+10)-jud.AB, Albac (180+30)-jud.AB, Câmpeni (300+24)-jud.AB, Bistra - Voislova Gară (150+2)-jud.TM şi Saşa - Poieni (50+7)-jud.TM.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 2 din 03.02.2020.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ de fenomene imediate.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri