Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.02.2021 ora 07.00 – 04.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Alb, Bega Veche, Moravița, Bistrița (afluent al Siretului), Trotuș, Putna, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului și Buzăului și numai prin propagare pe cursurile mijlocii și inferioare ale Begăi și Timișului.
Pe râurile din bazinele hidrografice Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Suceava, Bârlad, Prut, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Buzăului, pe cele din Dobrogea, debitele au fost staționare, iar pe celelalte râuri au fost în general în scădere.
Creșteri importante de debite și niveluri, cu depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE datorită precipitațiilor lichide, mai însemnate cantitativ căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au produs pe râurile din bazinele Tur și Lăpuș.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă), prezente pe râurile din bazinele superioare ale Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului, izolat în bazinul Someșului Mic, în bazinele Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, pe cursul mijlociu al Siretului şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Siret (exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău şi pe cursurile superioare ale Trotuşului şi Putnei) şi bazinul superior al Mureșului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinul hidrografic Bârlad unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
- COTA DE INUNDAȚIE râul la stația hidrometrică: Tur – Micula (310+6)-jud.SM (sector îndiguit);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Valea Rea – Huța Certeze (170)-jud. SM, Firiza – Firiza (110+3)-jud. MM, Crasna – Domănești (400+79)-jud. SM (sector îndiguit), Crasna – Berveni (490+63)-jud. SM (sector îndiguit), Crișul Alb - Chișneu Criș (600+50)-jud. AR, Bega Veche – Pischia (100+5)-jud.TM, Timiş – Grăniceri (600+112)-jud. TM, Bârzava – Partoş (50+114)-jud. TM, Moravița – Moravița (250+12)-jud.TM.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Crasna la s.h. Domăneşti (500+2)-jud. SM (sector îndiguit).
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.12 din 03.02.2021. 

Noutăți Noutăți