Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.10.2017 ora 07.00 – 17.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Ialomiţei, unde au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare) pe râurile Bârzava, Buzău, Putna, cursul superior al Vișeului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bistrei, Nerei, Bârladului, precum şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior, Oltului, Vedei, şi Argeşului inferior.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.03.2017 ora 07.00 – 04.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor Someș, Crișul Alb, Arieș, Târnave, Bega, Timiș, Buzău, Trotuș, Moldova, Jijia, Bahlui, Prut, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde au fost în creștere prin propagare, cursurile superioare ale Siretului și Prutului, unde au fost în creștere datorită cedării apei din stratul de zăpadă și râurile din bazinul hidrografic Vedea și cele din Dobrogea, unde au fost staționare. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Mureș, Lotru, Moldova, Bistriţa, Trotuş și pe râul Prut la stațiile hidrometrice Ungheni și Oancea au fost în restrângere, diminuare şi eliminare.
Curg sloiuri pe râul Prut la staţia hidrometrică Oancea. 
Sunt prezente aglomerǎri de gheţuri pe Bistriţa (aval Cârlibaba), Moldova – Fundu Moldovei, şi Dorna – Poiana Stampei.
Debitele se situează în general la valori în jurul şi peste mediile multianuale lunare, cu excepţia râurilor din bazinele hidrografice: Someşul Mic, Crasna, Barcău, Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Rm. Sărat, bazinul inferior al Oltului, cursurile superioare ale Prahovei, Siretului, Trotușului, Bârladului și afluenților săi, Jijiei, cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde se situează la valori cuprinse între 20 şi 80% din aceste valori. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Noutăți Noutăți