Caracterizarea starii raurilor în intervalul 25.05.2019 ora 07.00 – 26.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Niraj, Buzău, Moldova, Bașeu, bazinele superioare ale Oltului, Trotușului, Sucevei, bazinele mijlocii și inferioare ale Bistriței și Bârladului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării și numai prin propagare pe cursul Prutului, cursul superior al Siretului, cursurile inferioare ale Barcăului, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Timișului, Argeșului, Ialomiței și Rm. Sărat.
Pe afluenții Oltului mijlociu și inferior și râurile din Dobrogea, debitele au fost în general staționare. 
Scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri importante de debite și niveluri ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au produs pe unele râuri din nordul Transilvaniei, Moldova și Banat.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur -  Micula (310+58)-jud.SM şi Crasna – Domănești (500+2)-jud.SM.
 - COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+34)-jud.SM, Tur – Turulung (360+48)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+62)-jud. SM, Bega Veche – Cenei (320)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+16)-jud.TM, Prut – Fălciu (500+15)-jud. VS, Prut – Oancea (440+28)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+40)-jud.GL. 
În interval s-au situat peste COTA DE PERICOL râul Nirajul Mic la stația hidrometrică Miercurea Nirajului (350+25)-jud.MS și peste COTA DE ATENȚIE râul Bega Veche la stația hidrometrică Pischia (100+35)-jud.TM.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Argeş, Bârlad, Bahlui, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului şi Ialomiţei, bazinul superior al Timișului, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
În interval au fost emise 2 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE de fenomene imediate şi 14 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE de fenomene imediate. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.05.2019 ora 07.00 – 04.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând Moraviţa, cursul mijlociu şi inferior al Siretului, cursul mijlociu al Prutului şi cursurile inferioare ale Crişului Alb, Mureşului şi Timişului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele: Vedea, Ialomiţa, bazinul mijlociu şi inferior al Argeşului, bazinul inferior al Oltului şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Cerna, Vedea, Ialomiţa, Trotuș, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, Prut, bazinul superior şi mijlociu al Mureșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului, Argeșului şi Bistriței, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din mediile multianuale lunare.
Se situeaza  peste:
-  COTA DE INUNADAŢIE
râul Timiş la staţia Grăniceri (750+46)-jud. TM;
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Timiş – Şag (300+22)-jud. TM, Goleţ – Goleţ (270+3)-jud. TM, Bârzava – Partoş (50+110)-jud. TM, Prut – Oroftiana (370+10) şi Rădăuți Prut (290+100)-jud. BT.


Anunțuri Anunțuri