Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2020 ora 07.00 – 02.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Buzău, Suceava, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei, cursul inferior al Siretului şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Trotuş, Bistriţa, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi pe cele din Dobrogea, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 10-40% din mediile multianuale lunare, mai mari (40-70% din normalele lunare) în bazinele hidrografice Someș, Timiș, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Teleorman, Neajlov, Prahova, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Buzăului, pe cursul superior și mijlociu al Prutului și pe râurile din Dobrogea și peste normalele lunare pe râurile din bazine hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Firiza, Cavnic, Lăpuș. 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE răul Covasna la staţia Covasna.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.06.2019 ora 07.00 – 04.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creşetere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna şi cursurile superioare ale Siretului şi Prutului unde au fost în scădere.. 
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost în general staționare.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din Banat, din zonele de deal și munte din sudul și estul țării, cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, ca urmare a precipitaţiilor, sub formă de aversă, căzute în interval, izolat mai însemnate cantitativ și propagării.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (500+19)-jud.SM, Crasna – Berveni (590+1)-jud. SM,  Bârzava – Partoș (200+15)-jud.TM, Teslui –Teslui (350)-jud. OT,  
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (270+35)-jud.SM, Timiș – Grăniceri (600+116)-jud. TM, Moravița – Moravița (250+22)-jud. TM, Topolog – Milcoiu (185+2)-jud. VL, Pârâul Câinelui – Vârtoapele (200+20)-jud. TR, Neajlov – Călugăreni (220+36)-jud. GR, Neajlov – Vadu Lat (150+30)-jud. GR, Sabar – Vidra (360+13)-jud. IF, Ciorogarla - Bragadiru (250+16)-jud IF, Bârlad – Negrești (500+48)-jud. VS, Bârlad – Tecuci (300+54)-jud. GL, Tecucel – Tecuci (360+84)-jud. GL, Racova – Pușcași (340+23)-jud. VS, Simila – Băcani (450+24)-jud. VS, Horincea – Gănești (200+29)-jud. GL, Prut – Ungheni (460+15), Prut – Prisăcani (450+38)-jud. IS, Prut – Fălciu (500+31)-jud.VS, Prut – Oancea (440+74)-jud. GL şi Prut – Şiviţa (360+73)-jud.GL 
În interval s-au situat peste 
-COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Simila – Băcani (500+5)-jud. VS și Tecucel – Tecuci (450+33)-jud. GL 
-COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Racova – Oprişiţa (230+10)-jud.VS,   Lohan – Curteni (200+42)-jud.VS, Tutova – Rădeni (250+50)-jud. VS,  
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând unele râuri din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Este în vigoare AVERTIZEA HIDROLOGICĂ nr. 28 din 03.06.2019.
În interval au fost emise 4 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri