Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.08.2019 ora 07.00 – 19.08.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul Someşului şi Prutului şi râurile din bazinele: Jiu, Olt, Argeş şi Ialomiţa unde au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: pe cursul inferior al Vedei, pe cursul superior al Ialomiței și pe Teleajen şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Bistra, Moraviţa, Caraș, Cerna, Bârlad, pe cursul superior al Siretului, pe unii afluenți ai Someșului Mic (Lonea, Fizeș), ai Crișului Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), ai Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Feernic, Domald, Secaș, Orăștie, Strei, Râul Mare, Râul Galben) şi pe afluenţii Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.07.2019 ora 07.00 – 04.07.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Siret, bazinele superioare ale Someșului, Crișului Repede, Crișului Alb, Someșului Mic, Arieșului, Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului, Ialomiței, bazinul superior și mijlociu al Crișului Negru, cursul mijlociu al Prutului și afluenții acestuia, cursurile inferioare ale Mureșului, Begăi, Timișului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Argeșului și Ialomiței și în scădere pe celelalte râuri.
Creșteri mai importante de niveluri și debite, ca urmare a precipitațiilor însemnate cantitativ căzute în interval s-au înregistrat în bazinele superioare ale Someșului, Oltului și Buzăului.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+64)-jud.GL.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Prahova, Buzău, Bistrița, Moldova, bazinele superioare ale Mureșului, Oltului, Ialomiţei, bazinul superior și mijlociu al Trotușului, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Begăi și Timișului, pe cursul Prutului și pe unui afluenți ai Jiului  și Argeșului inferior şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Jijia, Sitna, Bahlui şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior (Domald, Secaș, R. Mare, Strei).
În interval au fost emise 6 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi 12 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 49 din 03.07.2019.