Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.11.2017 ora 07.00 – 04.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mare, Lăpuș, Prahova, cursurile superioare ale Oltului, Buzăului şi cursul superior și mijlociu al Bistriței, unde au fost în creștere ușoară datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă din zona de munte și propagării.
Pe râurile din bazinele hidrografice Tur, Crișul Repede, pe cursul Someșului și pe cursurile inferioare ale Crișului Negru și Crișului Alb debitele au fost în ușoară scădere.
Debitele se situează în general între 30-90%, mai mari (în jurul şi peste mediile multianuale lunare) pe râurile în bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Crişul Repede, Arieș, Bârzava, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, cursul mijlociu al Mureșului, bazinul superior al Crișului Negru, pe unii afluenți ai Oltului superior și mijlociu, Argeșului inferior și Ialomiței și mai mici pe râurile din bazinul Bârladului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.