Caracterizarea starii raurilor în intervalul 30.03.2020 ora 07.00 – 31.03.2020 ora 07.00


Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al Jiului și cursul superior al Prutului unde au fost în ușoară creștere ca urmare a propagării.
Pe cursul inferior al Mureșului și Ialomiței, cursul mijlociu al Jiului și pe râurile din bazinul hidrografic al Motrului debitele au fost în scădere. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinul hidrografic al Motrului, bazinul inferior al Oltului și pe cursul Jiului, cursul superior şi mijlociu al Bistriței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişul Alb, Moraviţa, Bârlad, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Amaradia), ai Oltului (Turcu, Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica, Mamu), ai Mureșului inferior şi ai Argeşului (Râul Doamnei, Argeşel, Sabar, Potop, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 03.12.2019 ora 07.00 – 04.12.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crișul Alb, Mureș, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, bazinele superioare ale Barcăului, Crișului Repede și Crișului Negru unede au fost în scădere.
Pe cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului, Crișului Repede, Crișului Negru și cursul inferior al Mureșului, debitele au fost în ușoară creștere datorită propagării.
Formaţiunile de gheaţă (în general gheaţă la maluri) existente pe râurile din bazinele superioare ale Someșului, Crișului Repede, Mureșului, Oltului, Moldovei și Bistriței au fost în extindere și ușoară intensificare.
Curge năboi pe râurile la stațiile hidrometrice:  Mureș sectorul Toplița – Glodeni, Bistrița-Dorna Giumalău, Dorna Arini, Frumosu,  Neagra-Gura Negrii și s-au format poduri de gheață pe Moldovița – Dragoșa; Dorna – Dorna Cândrenilor; Elan – Tupilați și izolat în bazinul superior al Oltului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe cursul mijlociu al Siretului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Mara, Tur, Crasna, Barcău, Crişul Alb, Bega Veche, Moraviţa, Rm. Sărat, Başeu, Bârlad, unii afluenţi ai Someșului (Şieu, Lonea, Fizeş), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Secaș, Ampoi, Râul Mare), în bazinul superior al Jijiei şi pe cursul inferior al Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri