Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.01.2021 ora 07.00 – 16.01.2021 ora 07.00

 

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele: Bârlad, Jjia, cursul mijlcoiu şi inferior Prutului şi râurile din Dobrogea, unde au fost staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente în bazinul Olt, bazinele superioare și mijlocii ale Ialomiței, Bistriței, bazinele superioare ale râurilor Mureș, Arieș, Argeș, Buzău, Putna, Tazlău, Moldova, pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului şi izolat, în bazinele superioare ale Someșului Mare, Someșului Mic, Crișului Repede și pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei, Someşul Mare – Nepos, Sălăuța – Salva, Ilişua – Cristeştii Ciceului, Bistrița – Mița (afluent al Someșului Mare), Lăpuş – Răzoare, Mureș pe sectorul Toplița – Gălăoia, Iara – Valea Ierii, Bistriţa pe sectorul Dorna Giumalău – Frumosu, Neagra-Gura Negrii şi Prut - Orofitana. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Barcău, Crișuri, Someșul Mic, Târnave, Bistrița, Bârlad și Jijia, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare. 
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Urlui la stația hidrometrică Furculeşti (150+1)-jud. TR.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.01.2021 ora 07.00 – 05.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creştere, ca efect combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând Siretul şi majoritatea afluenţilor săi (Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Bârlad) şi râurile din bazinul Prutului unde au fost staţionare.
Creşteri mai însemnate, cu depăşiri ale COTELOR DE APᾸRARE, s-au înregistrat in bazinele hidrografice Jiu şi Olt inferior.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Neajlov, Bârlad şi Jijia unde sunt cuprinse între 30-70% din normalele lunare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) existente în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei au fost în diminuare. 
Se situează peste: 
- COTELE DE PERICOL râurile la stațiile: Motru-Tirmingani (300+52)-jud.MH, Lotru- Valea lui Stan (215+23)-jud.VL
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Motru-Broşteni (500+40)-jud.MH, Bistrița-Teleşti (420+14)-jud.GJ, Olteț-Nistoreşti (160+4)-jud.GJ, Orlea-Celei (280+53)-jud.GJ, Sălătrucel-Berislăveşti (35)-jud.VL, Olăneşti-Rm Vâlcea (155+17)-jud.VL;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+34)-jud.SM (deversare din Călinesti Oaş, sector îndiguit), Ier – Ghilești (250+12)-jud. SM, Briheni-Şuştiu (175+3)-jud.BH, Timiş-Teregova (120)-jud.TM, Bela Reca-Mehadia (200+6)-jud.CS, Tău-Soceni (60)-jud.CS, Jiu-Iscroni (195+5)-jud.HD, Jiu-Sadu (300+35)-jud.GJ, Jiu-Rovinari (280)-jud. GJ, Jiu – Răcari (330+20)-jud.DJ, Jaleş-Stolojani (300)-jud.GJ, Jilţ-Turceni (350+10)-jud.GJ, Bulba-Baia de Aramă (300+30)-jud.MH, Motruşor-Motruşor (200+22)-jud.MH, Motru Sec-Motru Sec (200+35)-jud.MH, Coşuştea-Corcova (250+16)-jus.MH, Husnița-Strehaia (300+58)-jud.MH, Jaleş-Runcu (250+16)-jud.GJ Olăneşti Băi-Olăneşti (230+38)-jud.VL, Lotru-Gura Latoriței (105+5)-jud.VL, Cheia-Valea Cheii (175+27)-jud. VL, Bistrița-Genuneni (150+40)-jud.VL, Bistriţa-Băbeni (200+32)-jud. VL, Topolog-Sălătruc (90)-jud.VL, Pârâul Ursanilor-Horezu (250+2)-jud.VL şi Cerna-Măciuca (240+30)-jud. VL   
În interval s-au situat peste: 
- COTA DE INUNDAȚIE râurile la stațiile: Bulba – Baia de Aramă (350+25)-jud.MH, Olăneşti Băi – Olăneşti (270+22)-jud.VL, Brebina – Brebina (200+20)-jud.MH.
În interval au fost emise şase AVERTIZARI HIDORLOGICE  pentru fenomene imediate.
  Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICA nr.1 din 04.01.2021.

Noutăți Noutăți