Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.02.2021 ora 07.00 – 05.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișuri, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Buzău, Rm Sărat, Putna, Trotuş, Bistrița, Suceava, Moldova şi bazinele superioare ale Jiului şi Oltului.
Pe râurile din bazinul Vedea, bazinul mijlociu şi nferior al Jului şi bazinul inferior al Oltului debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri au fost în general staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă), prezente pe râurile din bazinele superioare ale Mureșului, Jiului, Oltului, Argeșului, izolat în Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, pe cursul mijlociu al Siretului şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei, au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Siret (exceptând râurile din bazinul hidrografic Buzău şi pe cursurile superioare ale Trotuşului şi Putnei) şi bazinul superior al Mureșului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinul hidrografic Bârlad unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+27)-jud.SM, Lăpuș – Lăpușel (410+10)-jud. MM;
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Tur – Călinești Oaș (350+67)-jud. SM, Tur – Turulung (360+54)-jud. SM, Someș – Beclean (180)-jud. BN, Crasna – Domănești (400+78)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+47)-jud. SM, Crișul Alb – Vața de Jos (350+33)-jud. HD, Crișul Alb - Chișneu Criș (600+16)-jud. AR, Timiş – Grăniceri (600+60)-jud. TM, Bistra – Obreja (85+16)-jud. CS, Bistra – Voislova Gară (150+10)-jud. CS, Sașa – Poieni (50+2) – jud. TM, Bârzava – Partoş (50+52) – jud. TM, Sebeș – Turnu Ruieni (250) – jud. CS
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei (300)-jud. MM, Ilva – Poiana Ilvei (150+12)-jud. BN, Valea Rea – Huța Certeze (170+7)-jud. SM, Lăpuș – Răzoare (150+45)-jud. MM, Firiza – Firiza (110+13)-jud. MM, 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.12 din 03.02.2021.

Noutăți Noutăți