Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.05.2019 ora 07.00 – 20.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele Caraşului şi Bârladului, pe cursurile Siretului, Prutului, pe cursul mijlociu al Oltului şi pe cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş, Bega Veche, Timiş, Bârzava, Argeş şi Ialomiţa.
Pe celelalte râuri debitele au fost în scădere, exceptând râurile din Dobrogea unde au fost în general staționare.
Debitele se situează în jurul jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crişuri, Arieş, Cerna, Vedea, Dâmboviţa, Olt mijlociu şi inferior, afluenţii Jiului mijlociu şi inferior, unii afluenţi ai Argeşului, bazinul superior al Bârladului și râurile din Dobrogea unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
 
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domăneşti (400+24)-jud.SM, Moravița – Moravița (250+26)-jud. TM şi Prut – Oancea (440+15)-jud. GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Miletin - Şipote (150+4)-jud.IS, Prut - Rădăuţi Prut (290+17)-jud. BT, 
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 16 din 19.05.2019, iar în interval au fost emise 2 Atenționări  Hidrologice pentru Fenomene Imediate. 

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.05.2019 ora 07.00 – 05.05.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, bazinele superioare ale Bârzavei, Nerei, bazinul inferior al Crișului Repede, cursul mijlociu și inferior al Siretului și cursul mijlociu al Prutului, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării și râurile din bazinele hidrografice  Vedea, Argeș, Ialomiţa, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Vișeului, Someșului Mare, bazinul mijlociu şi inferior al Jiului și bazinul inferior al Oltului, debitele au fost relativ staţionare.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Crișul Negru, Crișul Alb, bazinele superioare ale Vișeului și Mureșului.
Se situeaza  peste:
- COTA DE INUNADAŢIE râul Timiş la staţia hidrometrică Grăniceri (750+12)-jud. TM;
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Goleţ – Goleţ (270+3)-jud. CS şi Bârzava – Partoş (50+62)-jud. TM.
Debitele se situează în general la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Cerna, Olt, Vedea, Ialomiţa, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Trotuș, Bârlad, Prut, bazinul superior al Someșului, bazinul superior şi mijlociu al Mureșului, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului şi Bistriței, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din mediile multianuale lunare.


Anunțuri Anunțuri