Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.06.2020 ora 07.00 – 06.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crişuri, Jiu, Vedea, Bârlad, şi bazinele inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi pe cele din Dobrogea unde au fost relativ staționare.
Pe râul Prut debitele au fost în creştere prin propagare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 10-40% din mediile multianuale lunare, mai mari (40-90% din normalele lunare) în bazinele hidrografice Someș, Târnavele, Bârzava, Jiu, Vedea, Teleorman, Neajlov, Prahova, Suceva, Moldova, Bistriţa, Trotuș, Putna, Rm. Sărat și pe râurile din Dobrogea pe cursul Mureşului, cursurile mijlocii și inferioare ale Timișului și ale Argeșului și peste normalele lunare pe râurile din bazine hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Firiza cursurile Siretului și Buzăului, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Begăi. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.05.2020 ora 07.00 – 05.05.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna unde au fost staţionare, iar pe Vişeu, pe cursurile superioare şi mijlocii ale Jiului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului, Siretului, Bârladului, cursurile superioare ale Argeşului şi Ialomiţei, cursul mijlociu al Oltului,  cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe afluenţii săi debitele au fost în scădere.
Ca urmare a precipitaţiilor sub formă de averse, însemnate cantitativ, căzute în interval şi propagării, s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe unele râuri mic,i cu efect de inudații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din nordul județului Constanța.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, pe râul Motru, în bazinul superior al Ialomiței și pe unii afluenți ai Oltului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Bârlad, pe cursurile mijlocii și inferioare ale Crasnei, Barcăului, Târnavelor, bazinul inferior al Bistriței și afluenții Prutului.
În interval s-au situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Valea Dunărea la stația hidrometrică Băltăgești (400+50) – jud. CT și COTA DE ATENȚIE râul Nuntași la stația hidrometrică Nuntași (100+65) – jud. CT.
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ şi două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri