Caracterizarea starii raurilor în intervalul 01.06.2020 ora 07.00 – 02.06.2020 ora 07.00

Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele: Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş, Buzău, Suceava, bazinele superioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei, cursul inferior al Siretului şi cursul mijlociu şi inferior al Prutului.
Pe râurile din bazinele: Bega, Timiş, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Trotuş, Bistriţa, Bârlad, bazinele mijlocii şi inferioare ale Oltului, Argeşului şi Ialomiţei şi pe cele din Dobrogea, iar pe celelalte râuri au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 10-40% din mediile multianuale lunare, mai mari (40-70% din normalele lunare) în bazinele hidrografice Someș, Timiș, Bârzava, Nera, Cerna, Jiu, Vedea, Teleorman, Neajlov, Prahova, pe cursurile superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Buzăului, pe cursul superior și mijlociu al Prutului și pe râurile din Dobrogea și peste normalele lunare pe râurile din bazine hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Firiza, Cavnic, Lăpuș. 
Se situează peste COTA DE ATENŢIE răul Covasna la staţia Covasna.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 04.06.2019 ora 07.00 – 05.06.2019 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Alb, cursul Mureşului, Timiş, Bârzava, Moraviţa, bazinele superioare şi mijlocii ale Târnavelor, cursurile superioare ale Arieşului, Caraşului, Nerei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului şi cursurile inferioare ale Vişeului, Crişului Repede şi Crişului Negru, unde au fost în scădere. 
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost în general staționare.
Debitele se situează în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând unele râuri din Dobrogea, unde se situează la valori cuprinse între 30 – 90% din normalele lunare.
Se situează peste:
- COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Crasna – Domănești (500+5)-jud.SM, Bega – Balinţ (550+20)-jud.TM, Miletin – Şipote (250+40)-jud.IS, Prut – Şiviţa (435)-jud.GL 
- COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Micula (270)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+80)-jud.SM, Cigher – Chier (300+35)-jud.AR, Timiş – Grăniceri (600+104)-jud.TM, Bârzava – Partoș (50+72)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+20)-jud. TM, Jiu – Răcari (330)-jud.DJ, Olt – Hoghiz (300+7)-jud.BV, Neajlov – Călugăreni (220+8)-jud. GR, Neajlov – Vadu Lat (150+42)-jud. GR, Sabar – Vidra (360+14)-jud. IF, Cricovul Sărat – Cioranii de Jos (230+50)-jud.PH, Buzău – Racoviţa (350+27)-jud.BR, Vaslui – Codăeşti (400+78)-jud.VS, Dobrovăţ – Codăeşti (400+57)-jud.VS, Bârlad – Negrești (500+138)-jud. VS, Bârlad – Tecuci (300+39)-jud.GL, Sitna – Todireni (250+77)-jud.BT, Jijia – Dângeni (380+9)-jud.BT, Jijia – Todireni (210+50)-jud.BT,  Jjia – Chipereşti (400+19)-jud.BT, Tutova – Puieşti (250+41)-jud.VS, Racova – Puşcaşi (340+10)-jud.VS, Crasna – Vineteşti (340+40)-jud.VS, Prut – Prisăcani (450+60)-jud. IS, Prut – Drânceni (560+8)- jud.VS, Prut – Fălciu (500+38)-jud.VS, Prut – Oancea (440+84)-jud. GL.
În interval s-au situat peste 
- COTA DE PERICOL râul Teslui la s.h. Teslui (400+40)-jud.OT
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Fizeş – Tirol (250)-jud. CS, Teleajen - Moara Domnească (450+8)-jud.PH, Neajlov – Vadu Lat (200+1)-jud. GR, Lipova –Lipova (350+10)-jud.VS,  Bârlad – Negrești (640+20)-jud. VS, Tutova – Rădeni (300+80)-jud.VS şi Sitna – Todireni (350+78)-jud.BT.
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Bega – Făget (220+14)-jud.TM, Beliu – Beliu (300+78)-AR, Sârtiş – Siad (200+50)-jud.AR, Căzăneşti – Cungrea Mică (200+25)-jud.OT, Vedea – Buzeşti (350+77)-jud.OT, Cârcinov – Dobreşti (170+34)+jud. AG,  Lohan – Curteni (200+31)-jud.VS, Buzău – Sita Buzăului (225+25)-jud.BZ, Slănic – Cernăteşti (200+16)-jud.BZ, Rebricea – Rateşu Cuzei (400+23)-jud.VS.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 29 din 04.06.2019.

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri