Caracterizarea starii raurilor în intervalul 19.01.2021 ora 07.00 – 20.01.2021 ora 07.00

 Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomița, Bârlad şi cele din Dobrogea unde au fost staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) au fost în extindere şi intensificare pe râurile din Moldova, în restrăngere şi diminuare pe râurile din Banat şi s-au menținut fără modificări importnate pe celelalte râuri.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei,  Someş pe sectoarele Nepos – Beclean şi Răstoci – Ulmeni,  Sălăuța – Salva, Sieu – Șintereag, Lăpuș pe sectorul Răzoare – Lăpușel,  Mureș pe sectorul Toplița – Acmariu, Răstolița – Răstolița, Arieș – Scărişoara și Buru, Geoagiu – Teiuş, Gilort – Turburea, Olteț – Oteteliș, Sabar – Vidra, Dâmbovița – Lungulețu, Ialomița – Târgovişte, Buzău – Sita Buzăului, Bistrița sector Dorna Giumalău – Frumosu, Trotuș – Vrânceni și Prut – Ungheni. 
Curg sloiuri de gheață pe râurile la stațiile hidrometrice: Someș – Satu Mare, Olt – Hoghiz, Buzău – Racoviță și Prut – Oancea.
Se menține zăporul format anterior pe Moldova la s.h. Fundu Moldovei și s-a format un nou zăpor pe râul Bistriţa la s.h. Broşteni.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Bega, Timiş, Mureşul mijlociu, Bistrița, Tazlău, Putna, Rm. Sărat, Jijia, cursul superior al Siretului, cursul inferior al Moldovei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic al Bârladului unde au valori sub 30%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.01.2021 ora 07.00 – 06.01.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca urmare a efectului combinat al precipitaţiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, exceptând râurile din bazinele superioare ale Someșului Mic, Crasnei, Barcăului, Arieșului, Timișului, Bârzavei, Nerei, Jiului, Motrului, Gilortului, Oltețului, Argeșului, Ialomiței, unii alfluenți ai Oltului aval Sebeș Olt, unde au fost în scădere și râurile din Dobrogea și bazinele inferioare ale Vedei, Argeșului și Ialomiței, unde au fost staţionare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Someșul Mic, Neajlov, Bârlad, Jijia, și cursul mijlociu și inferior al vedei,  unde sunt cuprinse între 30-70% din normalele lunare. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) existente în bazinul superior al Bistriţei au fost în diminuare și au apărut noi formațiuni incipiente în bazinul superior al Moldovei. 
Se situează peste: 
-  COTA DE PERICOL râul Jiu la stația hidrometrică Răcari (485+5)-jud.DJ;
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+5)-jud.SM (sector îndiguit), Pogoniș – Valeapai (250+40)-jud CS, Bârzava – Gătaia (375+16)-jud.TM; 
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (360+23)-jud.SM, Crasna – Domănești (400+68)-jud.SM, Cigher – Chier (300+9)-jud.AR, Crișul Negru – Tinca (350+38)-jud.BH, Bârzava – Partoș (50+4)-jud.TM, Jiu - Rovinari (280+50)-jud.GJ, Jiu – Filiași (300+64)-jud.DJ, Jiu – Podari (300+27)-jud.DJ, Orlea – Celei (180+55)-jud.GJ, Motru – Broşteni (450+6)-jud.MH, Coşuştea – Corcova (250+48)-jud.MH, Hușnița – Strehaia (300+84)-jud.MH.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Talna – Pășunea Mare (270+4)-jud.SM, Ier – Ghilești (250+18)-jud.SM, Timiș – Lugoj (150+16)-jud.TM, Sebeș – Turnu Ruieni (250+2)-jud.CS, Caraș – Carașova (140+2)-jud.CS, Gîrliște – Gîrliște (70+8)-jud.CS, Ciclova – Vrăniuț (150+4)-jud.CS, Chizdia – Ghizela (250)-jud.TM, Desnățui – Călugărei (150+38)-jud.DJ, Gilort – Turburea (450+30)-jud.GJ, Olteț – Oteteliș (170+22)-jud. VL, Teleajen – Moara Domnească (350+70)-jud.PH.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE și o AVERTIZARE HIDOROLOGICĂ  pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 2 din 05.01.2021.

 


Noutăți Noutăți