Caracterizarea starii raurilor în intervalul 17.02.2020 ora 07.00 – 18.02.2020 ora 07.00


Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Nera, Cerna, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișurilor, Mureșului și Timișului unde au fost în ușoară scădere.
Pe unele râuri din bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb și Arieșului s-au produs ușoare creșteri de debite datorită cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursul superior al Siretului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe cursurile superioare ale râurilor: Suceava, Moldova, Bistriţa şi Trotuş şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârniciov, Neajlov).
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat năboi şi pod de gheaţă), prezente pe unii afluenţi ai Oltului superior și mijlociu şi pe unele râuri din bazinele superioare ale râurilor: Someş, Mureş, Argeş, au fost în  diminuare şi restrângere, iar cele prezente pe afluenţii Buzăului, în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei şi pe unii afluenţi mici ai Trotuşului şi Prutului s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice:  Bistriţa- Dorna Arini, Broşteni şi Dorna-Dorna Cândreni.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.02.2020 ora 07.00 – 06.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinul Vedea, bazinele mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Trotușului și cursul inferior al Prutului unde au fost staționare.
Pe râurile din bazinul Bârlad, bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, pe cele din Dobrogea, debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și numai prin propagare pe cursul superior al Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Crasnei, Crișului Negru, Mureșului, Târnavelor, Siretului, Buzăului și inferioare ale Turului, Barcăului, Crișului Alb, Timișului, Bârzavei, Carașului și Nerei.
Se situează peste COTELE DE INUNDAȚIE râurile la staţiile hidrometrice: Tur – Turulung (420+8) – jud. SM și Micula (310+30) – jud. SM și peste:
-COTA DE ATENȚIE râul Tur la stația hidrometrică Călinești – Oaș (350+51) – jud. SM.
În interval s-a situat la COTA DE ATENȚIE râul Crișul Negru la stația hidrometrică Talpoș (680) – jud. BH. 
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) sunt prezente în bazinele hidrografice: Vișeu, Moldova, Bistrița, pe cursurile superioare ale Lotrului și Trotușului și pe unii afluenți ai Prutului (Jijia și Sitna), izolat în bazinele superioare ale Mureșului, Argeșului și Ialomiței, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, au fost în intensificare și ușoară extindere.
Curge naboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice sau sectoarele: Mureș sectorul Toplița – Stânceni, Toplița – Toplița, Ciorogârla –Bragadiru, Prahova-Bușteni, Valea Cerbului-Bușteni,  Bistrița-Dorna Arini, Frumosu și Dorna-Dorna Cândreni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Siret (exceptând pe cele din bazinul Bârlad) și bazinul superior al Oltului, şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei).

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri