Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.03.2021 ora 07.00 – 06.03.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur și cursurile mijlocii și inferioare ale Timișului și Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, propagării și cedării apei din stratul de zăpadă.
Pe râurile din bazinele hidrografice Jijia, Bașeu, cursul Jiului și cursul superior al Prutului debitele au fost în scădere.
Creșteri mici și izolate de debite (ca urmare a precipitațiilor căzute) s-au produs în bazinele superioare ale Crișurilor, Mureșului, Bistriței, Moldovei și Sucevei.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) sunt prezente izolat în bazinele superioare ale râurilor Moldova, unde au fost în restrângere și diminuare şi Bistriţa, unde au fost în extindere și intensificare ușoară.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Prahova, Suceava, bazinele superioare ale Moldovei și Bistriței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnava Mare, Bega Veche, Amaradia, Neajlov, Rm. Sărat, Bârlad și Tazlău.
Nivelurile pe  râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE. 


Noutăți Noutăți