Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.09.2017 ora 07.00 – 24.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Trotuș, Bistrița, Moldova, Bahlui, bazinele superioare ale râurilor Iza, Tur, Someș, Mureș, Bega, Bârzava, Olt, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Suceava, Jijia, bazinele superioare și mijlocii ale Timișului și Jiului, cursurile inferioare ale Vișeului, Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, cursul superior al Siretului, unde au fost în uşoară scădere și râurile din bazinele hidrografice Vedea, Argeș, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Prutului, au fost relativ staţionare.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Valea Albă la staţia hidrometrică Boineşti Sud (250+4)-jud.SM.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crișuri, Caraș, Nera, Jiu, Buzău, Putna, Rm. Sărat, Bistriţa, Suceava, bazinele superioare ale Mureșului, Ialomiței, Prahovei, pe unele râuri din bazinul inferior al Argeșului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe Lotru, R. Doamnei, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului.
În interval a fost emisă o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ PENTRU FENOMENE IMEDIATE.
A fost în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 36 din 22.09.2017 până la ora 12.00.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.05.2017 ora 07.00 – 06.05.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării, exceptând râurile: Vişeu, Tur, Someşul Mare, Someşul Mic, Târnava Mică, cursurile superioare şi mijlocii ale Izei şi Oltului, cursul superior şi cel inferior al Mureşului, cursul superior al Moldovei şi cele din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, cursurile superioare ale Crasnei, Barcăului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Moldovei şi Siretului, bazinul mijlociu şi inferior al Prutului şi cursurile inferioare ale Begăi, Timişului şi Bârzavei, debitele au fost în scădere. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30–90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Vişeu, Crişul Negru, Bega, Jiu, cursul superior al Timişului, bazinul inferior al Oltului, bazinul superior şi mijlociu al Argeşului, bazinul superior al Ialomiţei, bazinul superior al Bistriţei şi pe râurile din Dobrogea.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE: râurile la staţiile hidrometrice: Gilort – Turburea  (250+12)-jud. GJ, Jiu – Răcari (330)-jud. DJ şi Olteţ – Nistoreşti (130+4)-jud. GJ.
În interval au fost emise o Atenţionare hidrologică pentru fenomene imediate şi o Avertizarea hidrologică pentru fenomene imediate.
Este în vigoare Atenționarea hidrologică nr. 15 din 04.05.2017.


    


Noutăți Noutăți