Caracterizarea starii raurilor în intervalul 02.08.2020 ora 07.00 – 03.08.2020 ora 07.00

Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Târnave, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Bârlad, pe cursul superior al Mureşului, în bazinul superior al Ialomiţei, pe afluenţii Prutului şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe: Someș, Mureşul inferior, Bega inferioară, Timişul mijlociu şi inferior, Bârzava, Moraviţa, Cibin, Olteţ, Prahova, pe cursurile superioare ale râurilor Ialomiţa, Moldova, Bistriţa, Trotuş şi pe cursul Prutului și mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bârladului, Rm. Sărat, bazinul superior al Jijiei şi bazinul inferior al Putnei.
Se menţine peste COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Şiviţa (360+21) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.

Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.07.2020 ora 07.00 – 06.07.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Crasna, Târnave, Moravița, Buzău, cursurile mijlocii ale Mureșului (sector Luduș – Brănișca) și Siret (sector Lespezi – Drăgeşti), cursul superior al Bârzavei și cursul Prutului pe sectoarele Oroftiana –Rădăuţi Prut şi Drânceni – Şiviţa, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinul hidrografic Vedea și bazinele inferioare ale Argeșului și Ialomiței, unde au fost relativ staționare.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ, s-au înregistrat pe unele râuri din bazinul superior și mijlociu al Mureșului.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide cu efecte de inundații locale și creșteri semnificative de niveluri și debite cu depășirea COTELOR DE ATENȚIE s-au produs pe unele râuri mici din Dobrogea, ca urmare a precipitațiilor înregistrate sub formă de aversă, cu caracter torențial.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Crișuri, Mureș, Bârzava, Caraș, Nera, Jiu, Suceava, bazinele superioare ale Moldovei, Trotușului, cursul superior și mijlociu al Bistriței, cursurile mijlocii și inferioare ale Begăi, Timișului, cursurile inferioare ale Barcăului și Cernei, pe cursurile Siretului și Prutului şi mai mici (10-30%) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Se situează peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul Ungheni – Şiviţa, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară.
Se situează peste:
- COTELE DE PERICOL râul Prut la stațiile hidrometrice Drânceni (700+5) – jud.VS şi Fălciu (600+38) – jud.GL;
- COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Prut – Ungheni (600+2) – jud.IS,  Prut - Prisăcani (520+76) – jud.IS și  Prut – Oancea (550+30) – jud.GL;
- COTELE DE ATENȚIE râul la stațiile hidrometrice: Casimcea – Cheia (150) – jud.CT și
Prut – Şiviţa (360+26) jud. GL.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 32 din 05.07.2020.


Noutăți Noutăți