Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.08.2017 ora 07.00 – 06.08.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice Moldova, Bistriţa şi cursul superior al Trotuşului, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Pe râurile din bazinele Crişurilor, Mureşului, Buzăului, cursurile superioare şi mijlocii ale Siretului şi Bârladului şi cursurile mijlocii şi inferioare ale Trotuşului şi Prutului, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinul superior al Ialomiței și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe cursurile superioare ale Crasnei, Mureşului şi Timişului, pe  unele râuri din bazinele hidrografice: Someș (Ilișua, Lonea, Fizeș, Lăpuș), Crișul Negru (Crișul Pietros, Valea Roșie, Holod, Teuz), Crișul Repede (Iad, Borod), Mureș (Comlod, Iara, Râul Alb, Vișa, Domald, Secaș, Râul Mare, Râul Galben), Râul Doamnei, Vâlsan, Olt superior și mijlociu (Cașin, Homorod, Vârghiș, Hârtibaciu), pe Bârzava şi Jijia.
În interval au fost emise două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.