Caracterizarea starii raurilor în intervalul 21.11.2017 ora 07.00 – 22.11.2017 ora 07.00

Debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul inferior al Mureşului (sector Brǎnişca – Arad) unde au fost în uşoarǎ creştere datoritǎ precipitaţiilor cǎzute în interval şi propagǎrii.
Pe râurile din bazinele hidrografice Vişeu, Iza şi Someş, debitele au fost în scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare şi mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Lăpuş, Crişul Repede, Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Ialomiţei şi Bistriţei, bazinul inferior al Mureşului şi pe râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 05.09.2017 ora 07.00 – 06.09.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursurile inferioare ale: Someșului, Crișului Negru, Crișului Alb, Oltului, Argeșului, Ialomiței, cursul mijlociu și inferior al Siretului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare. Pe râurile din bazinele Vedea, Neajlov, Bârlad, bazinul superior și mijlociu al Jiului, cursul mijlociu și inferior al Prutului, afluenții acestuia și pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Crișuri, bazinele inferioare ale Lăpușului, Crasnei, Begăi și Jiului, pe unii afluenți ai Oltului și Argeșului și mai mici pe Râul Doamnei, cursul superior al Siretului, pe afluenții Bârladului și Prutului și pe unele râuri din bazinele Mureșului și Oltului.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.