Caracterizarea starii raurilor în intervalul 18.02.2020 ora 07.00 – 19.02.2020 ora 07.00

Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare, Trotuş, Buzău, bazinul superior al Timişului şi cursurile superioare ale Jiului, Siretului și Putnei unde au fost în ușoară crestere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă, evoluţiei formaţiunilor de gheață şi propagării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe cursurile superioare ale râurilor: Suceava, Moldova, Bistriţa şi Trotuş şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârniciov, Neajlov).
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat pod de gheaţă), prezente pe unii afluenţi ai Oltului superior și mijlociu şi pe unele râuri din bazinele superioare ale râurilor: Someş, Mureş, Argeş, Moldova şi Bistriţa şi pe unii afluenţi mici ai Trotuşului şi Prutului au fost in diminuarea și eliminare .
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.02.2020 ora 07.00 – 07.02.2020 ora 07.00

 
Debitle au fost în general în scădere exceptând râurile din bazinele: Moldova şi Bârlad unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării şi numai prin propagare pe cursul inferior al Mureşului.
Pe râurile din bazinele: Vedea, Ialomiţa, bazinul mijloci şi inferior al Jiului, bazinul inferior al Oltului şi râurile din Dobrogea, debitele au fost staţionare.
Ca urmare a viiturilor formate anterior în bazinul râului Tur se situează peste:
-COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+42)-jud. SM (sector îndiguit) și peste
-COTELE DE ATENȚIE stațiile hidrometrice Călinești Oaș (350+22)-jud. SM și Turulung (360+24)-jud. SM, toate pe sectoare îndiguite.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) sunt prezente în bazinele hidrografice: Vișeu, Moldova, Bistrița, pe cursurile superioare ale Lotrului și Trotușului și pe unii afluenți ai Prutului (Jijia și Sitna), izolat în bazinele superioare ale Mureșului, Argeșului și Ialomiței, bazinul mijlociu și inferior al Oltului, au fost în intensificare și ușoară extindere.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice sau sectoarele: Ciorogarla – Bragadiru, Suceava – Brodina, Tibeni, Brodina – Brodina, Bistrita – sector Dorna Arini – Frumosu;  Dorna – Dorna Candreni.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș (exceptând afluenţii de pe cursul inferior), Siret (exceptând pe cele din bazinul Bârlad) și bazinul superior al Oltului, şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Jijia, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia), ai Oltului  (Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei).

Noutăți Noutăți

Anunțuri Anunțuri