Caracterizarea starii raurilor în intervalul 15.04.2021 ora 07.00 – 16.04.2021 ora 07.00

Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Tur, Moravița, Caraş, Nera, cursul Mureşului, cursul mijlociu al Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor: Someş, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Târnave, Bega, Timiş, Bârzava, Prahova, Siret, Rm. Sărat, Buzău, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării şi doar prin propagare pe cursul superior al Prutului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Cerna, Jiu, Vedea, Bârlad, Jijia, bazinul mijlociu şi inferior al Oltului, bazinele inferioare ale Argeşului şi Ialomiței şi pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Caraş, bazinele superioare și mijlociii ale Mureşului, Oltului, Bistriței, Trotușului, bazinele superioare ale Argeşului, Ialomiței, Moldovei, cursul superior al Prutului, cursul inferior al Timişului și pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Cerna, Bârlad și pe afluenții Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (400+50)-jud. SM (sector îndiguit).


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.02.2021 ora 07.00 – 07.02.2021 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca urmare a  efectului combinat al precipitațiilor lichide căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someș, Rm, Sărat, Jijia, bazinele superioare ale Turului, Crișului Negru, Cernei, bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului, Prutului, afluenții Oltului aferenți sectorului aval Hoghiz-amonte Cornet, cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Timiș (secțiunea Grăniceri), Buzău, Trotuș, Bistrița și Moldova, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Bârlad, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Jiului, Argeșului și Ialomiței și în scădere pe celelalte râuri.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă), prezente doar în bazinele Moldovei, Bistriței, Jijiei și în bazinele superioare ale râurilor Suceava, Tazlău şi Prut au fost în uşoară extindere şi intensificare.
Curge naboi (zăpadă înghețată în albie) pe râurile la stațiile hidrometrice: Bistrița (sector Dorna Giumalău – Frumosu), Neagra – Gura Negrii, Iapa – Luminiş și  Jijia – Todireni. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Prut, Tazlău şi cursul superior al Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bârlad și Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste:
- COTA DE INUNDAȚIE râul Tur la stația hidrometrică Micula (310+50)-jud.SM (sector îndiguit);
- COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Călinești Oaș (350+42)-jud. SM, Tur – Turulung (360+47)-jud. SM, Crasna – Domănești (400+82)-jud. SM, Crasna – Berveni (490+33)-jud. SM (sectoare îndiguite), Timiş – Grăniceri (600+68)-jud. TM, Bârzava – Partoş (50+40) – jud. TM.
 Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.14 din 06.02.2021.


Noutăți Noutăți