Caracterizarea starii raurilor în intervalul 23.06.2017 ora 07.00 – 24.06.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș (cu excepția Someșului Mic, unde au fost staționare), Suceava, bazinele superioare ale Mureșului, Târnavelor, Timișului, Nerei, Cernei, Oltului, Ialomiței, Prahovei, bazinele superioare și mijlocii ale Bistriței și Moldovei, cursul superior și mijlociu al Siretului, cursul inferior al Mureșului și unii afluenți ai săi aval s.h. Alba Iulia, râul Prut și afluenții săi din bazinul superior și mijlociu, în scădere pe râurile din bazinele hidrografice Buzău, Rm. Sărat, Putna, Trotuș, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișurilor, cursul mijlociu al Mureșului (sector Luduș – Gelmar), bazinele inferioare ale Târnavelor, Moldovei, Bistriței și Siretului, cursurile inferioare ale Jiului, Ialomiței, Bârladului și relativ staționare pe celelalte râuri.
Creșteri mai însemnate de niveluri și debite datorită precipitațiilor mai importante căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, bazinele superioare ale Târnavelor și Timișului.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Trotuș, pe râul Prut, bazinele superioare ale Sucevei și Moldovei și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Motru, Amaradia, unii afluenți ai Oltului inferior, Bârlad și Jijia.
În interval au fost emise 7 Atenţionări Hidrologice de Fenomene Imediate.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ Nr. 28 din 22.06.2017.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.03.2017 ora 07.00 – 07.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca efect combinat al precipitaţiilor înregistrate în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Lăpuş, Crişul Negru, bazinele superioare ale Crişului Repede, Crişului Alb, datorită cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe cele din bazinele Someşului Mare, Bistriţei, Buzăului, bazinele superioare ale Mureşului, Târnavelor, Oltului şi numai prin propagare pe cursul inferior al Mureșului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş, Bârlad, cursul Mureşului (sectorul Glodeni – Radna), bazinele inferioare ale Crişului Repede, Crişului Alb, Târnavelor şi bazinul superior al Prutului, debitele au fost în scădere şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Mici creşteri izolate de niveluri şi debite s-au înregistrat şi pe unele râuri din nordul, vestul şi centrul ţării ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Lotru, Moldova, Bistriţa, Trotuş și pe râul Prut la stația hidrometrică Ungheni au fost în restrângere, diminuare şi eliminare. 
Se menţin aglomerările de gheaţă formate anterior pe râul Moldova la s.h. Fundu Moldovei pe o lungime de 200 de metri.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Bega, Timiș, Prahova, Suceava, bazinele superioare ale Crişurilor, Târnavelor, Buzăului, bazinul mijlociu al Bârladului, bazinele superioare și mijlocii ale râurilor Mureș, Bistrița și râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Noutăți Noutăți