Caracterizarea starii raurilor în intervalul 16.10.2017 ora 07.00 – 17.10.2017 ora 07.00

Debitele au fost în general staţionare, exceptând cursul inferior al Ialomiţei, unde au fost în uşoară scădere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul şi peste mediile lunare) pe râurile Bârzava, Buzău, Putna, cursul superior al Vișeului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele Bistrei, Nerei, Bârladului, precum şi pe unii afluenţi ai Mureşului inferior, Oltului, Vedei, şi Argeşului inferior.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Înapoi

Caracterizarea starii raurilor în intervalul 06.03.2017 ora 07.00 – 07.03.2017 ora 07.00

Debitele au fost în creștere ca efect combinat al precipitaţiilor înregistrate în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Lăpuş, Crişul Negru, bazinele superioare ale Crişului Repede, Crişului Alb, datorită cedării apei din stratul de zăpadă, propagării şi evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe cele din bazinele Someşului Mare, Bistriţei, Buzăului, bazinele superioare ale Mureşului, Târnavelor, Oltului şi numai prin propagare pe cursul inferior al Mureșului.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş, Bârlad, cursul Mureşului (sectorul Glodeni – Radna), bazinele inferioare ale Crişului Repede, Crişului Alb, Târnavelor şi bazinul superior al Prutului, debitele au fost în scădere şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Mici creşteri izolate de niveluri şi debite s-au înregistrat şi pe unele râuri din nordul, vestul şi centrul ţării ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi cedării apei din stratul de zăpadă din zona montană. 
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, izolat pod de gheaţă) prezente doar în bazinele superioare ale râurilor Lotru, Moldova, Bistriţa, Trotuş și pe râul Prut la stația hidrometrică Ungheni au fost în restrângere, diminuare şi eliminare. 
Se menţin aglomerările de gheaţă formate anterior pe râul Moldova la s.h. Fundu Moldovei pe o lungime de 200 de metri.
Debitele se situează în general la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli cuprinși între 30-90%, mai mari, în jurul și peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Bega, Timiș, Prahova, Suceava, bazinele superioare ale Crişurilor, Târnavelor, Buzăului, bazinul mijlociu al Bârladului, bazinele superioare și mijlocii ale râurilor Mureș, Bistrița și râurile din Dobrogea. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.


Noutăți Noutăți